Till startsida

Nu kan du kombinera studier och elitidrott på Göteborgs universitet!

Riksidrottsuniversitetet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers och Riksidrottsförbundet (RF). För dig som är student och elitidrottare innebär Riksidrottsuniversitetet möjligheter att anpassa universitetsstudierna efter de förutsättningar du har som elitidrottare. Du kan förbereda för ett framtida arbetsliv samtidigt som du kan fokusera på din idrottskarriär.

Du måste vara antagen till en utbildning vid ett av de lärosäten som ingår i samarbetet för att ingå inom ramen för Riksidrottsuniversitetet. Antagning sker på samma villkor som för övriga studenter. De aktuella lärosätena är Umeå universitet, GIH/KTH i Stockholm samt Göteborgs universitet och Chalmers. För att bli antagen som student vid Göteborgs universitet eller Chalmers söker du till en utbildning på vanligt vis.

Ditt specialidrottsförbund intygar

För att kunna räknas som riksidrottsstudent måste specialidrottsförbundens krav vara uppfyllda. De innebär att studenten behöver vara idrottsaktiv inom en RF-ansluten idrott och vara potentiell eller aktuell landslagsutövare. Är du aktuell som student inom Riksidrottsuniversitetet kontaktar du det specialidrottsförbund där du är aktiv. Förbundet intygar att du kvalificerar dig på en särskild blankett som ska lämnas in till universitetet.

Antagningsbevis samt intyg från aktuellt specialidrottsförbund ska lämnas till universitetets samordnare för registrering som student inom Riksidrottsuniversitetet. Studenter som uppfyller kriterierna och omfattas kommer att underteckna enskilda överenskommelser med lärosätet i syfte att tydliggöra respektive parts ansvar. Du ansvarar själv för att universitetets samordnare samt studievägledare och/eller utbildningsledare/utbildningssekreterare på den institution/program där du studerar är informerade om att du är elitidrottsstudent inom Riksidrottsuniversitetet.
 

Gemensam planering på programmet eller institutionen

För att tydliggöra de överenskommelser som görs på programmet/ institutionen där du studerar kan det vara lämpligt att en individuellt anpassad studieplan upprättas tillsammans med din studievägledare eller motsvarande. Du ansvarar därför för att i god tid meddela tränings- och tävlingsschema och notera eventuella krockar med schemat för den kurs eller det program du läser. En individuell studieplan eller en gemensam planering kan innehålla information om de anpassningar som möjliggör för dig att kunna kombinera studier med träning, tävling och resor. Exempel på anpassningar kan vara fördröjd studietakt, tentamen på annan ort eller planering av schemaläggning av obligatoriska moment eller gruppindelning i de fall det är möjligt. Hur stora anpassningsmöjligheter som finns varierar mellan olika utbildningar och deras respektive undervisnings- och examinations-former.

Det kan vara lämpligt att kontakta studievägledare på den aktuella institutionen/programmet redan innan du söker till kurs eller program för att förhöra dig om vilka möjligheter det finns för anpassad studiegång.

Elitidrottsstudenter inom ramen för riksidrottsuniversitetet kan vara berättigade till stipendier från Riksidrottsförbundet. I övrigt gäller Centrala studiestödsnämndens regler för studiemedel.

Checklista för att bli RIU-student:

  1. Studenten blir antagen till kurs eller program vid Göteborgs Universitet eller Chalmers. Ansökan till utbildning sker på vanligt vis.
  2. Studenten blir godkänd för riksidrottsuniversitetet enligt specialidrottsförbundens kriterier. Meddelas av aktuellt förbund på särskild blankett.
  3. Antagningsbesked och intyg från specialidrottsförbund lämnas till universitetets samordnare och en överenskommelse som reglerar studentens och universitetets åtaganden skrivs under av båda parter.
  4. Studenten ansvarar för att meddela studievägledare och/eller utbildningsledare vid aktuell institution/program att hon studerar inom ramen för riksidrottsuniversitetet.
  5. Studievägledare eller motsvarande på aktuell institution/program diskuterar lämpliga anpassningar tillsammans med studenten utifrån elitidrottarens särskilda förutsättningar och utbildningens möjligheter till flexibelt studieupplägg. Planeringen kan tydliggöras genom att en individuell studieplan upprättas.
     

Skribent: Linnea Damber

 

Blankett för intyg från specialidrottsförbund

Läs mer:
Första studenterna igång på Riksidrottsuniversitetet!

 

Kontaktinformation

Claes Annerstedt
Projektledare riksidrottsuniversitetet
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
031-786 2055
claes.annerstedt@ped.gu.se

Karin Svanfeldt
Samordnare
Utbildningsenheten
031-786 1275
karin.svanfeldt@gu.se

 

Kontaktpersoner på Chalmers

Sidansvarig: Linnéa Damber|Sidan uppdaterades: 2016-04-29
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/riksidrottsuniversitetet/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2017-02-23

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?