Till startsida

Covid-19: Information till studenter

Göteborgs universitet bidrar till bromsad smittspridning av  covid-19. Universitetet bevakar kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationen. Här håller du dig uppdaterad på hur det påverkar dig som student. Uppdaterad 1 december 2021.

Stegvis återgång till campus höstterminen 2021

Vid höstterminens start påbörjades en anpassad och stegvis återgång till campusbaserad verksamhet. Ambitionen är att återgången till en i huvudsak campusbaserad verksamhet ska vara klar under oktober månad, under förutsättning att regeringens öppningsplan för samhället löper på. Efter att regeringen den 29 september upphävde flera restriktioner kan den påbörjade återgången fortskrida.

Göteborgs universitet är ett stort lärosäte med många olika utbildningar och planeringsförutsättningarna ser olika ut för olika fakultet och utbildningar. Återgången till campus kommer därför att se olika ut.

Din utbildning håller dig uppdaterad om vad som gäller för dig och dina studierformer.

Information till studenter från fakulteter och institutioner om covid-19

Hitta information från din utbildning - Mina studier

Frågor och svar för studenter

Klicka på en kategori för att läsa frågorna som hör till kategorin. Hittar du inte svaret på din fråga? Använd kontaktformuläret på sidan.

 • Vid sjukdom, misstänkt eller bekräftad covid-19

  Vad ska jag göra om jag känner mig sjuk?

  Du ska stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, halsont, feber, hosta, sjukdomskänsla eller andra symptom som kan bero på covid-19 eller annan luftvägsinfektion. Detta gäller oavsett om du är fullvaccinerad eller inte.

  Folkhälsomyndigheten råder alla testa sig för covid-19 om de får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Du som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa dig.

  Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndigheten)

  Lämna prov för covid-19 (Vårdguiden 1177.se)

  Jag har testats positivt för covid-19. Behöver jag meddela någon detta?

  Om du har fått en bekräftad covid-19 diagnos ska du följa instruktionerna från sjukvården vad gäller smittspårning.

  Om du har vistats i universitetets lokaler under en tid då det finns misstanke om att du varit smittad, uppmanas du informera din kursledare eller prefekten vid din institution snarast möjligt för att underlätta universitetets arbete med minskad smittspridning. Informationen om vem du är hanteras som en känslig uppgift och sprids inte vidare till andra.

  Studentportalen: Om du är smittad

  Jag vill lämna prov för covid-19, men saknar svenskt personnummer. Hur ska jag göra för att kunna testa mig?

  Även du som inte har svenskt personnummer har rätt att bli testad för covid-19 utan kostnad. Västra Götalandsregionen har sammanställt vilka vårdcentraler som erbjuder provtagning. Saknar du e-legitimation kan du ringa till vårdcentralen för att boka en tid.

  Lämna prov för covid-19 (Vårdguiden 1177)

 • Covidbevis (inkl. vaccinationsbevis)

  Behöver jag vaccinationsbevis för att kunna delta i undervisning/examination?

  Nej. Undervisning och examination är inte en allmän sammankomst och omfattas inte av de nya rekommendationerna. Här gäller fortsatt universitetets inriktningsbeslut och Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om covid-19. Att vaccinera sig och stanna hemma vid symptom är fortsatt viktigt.

  Är vaccinationsbevis samma sak som covidbevis?

  Vaccinationsbeviset är ett typ av covidbevis. Det finns tre olika bevis, vaccinationsbevis, testbevis och tillfrisknandebevis.

  Om covidbevis på eHalsomyndighetens hemsida

  Kan jag få ett vaccinationsbevis om jag saknar svenskt personnummer?

  Du som inte har ett personnummer eller samordningsnummer kan för närvarande (28 oktober 2021) inte få ett vaccinationsbevis. E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utfärda vaccinationsbevis till grupper som i dag inte kan få det. Målet är att detta ska vara på plats senast årsskiftet 2021-2022.

  Om du har ett svenskt personnummer, men har fått din vaccination registrerad på reservnummer eller samordningsnummer, så kan du vända dig till din vaccinatör och be dem att registrera vaccinationen på ditt personnummer istället.

  Frågor och svar från E-hälsomyndigheten

 • Vaccination mot covid-19

  Hur gör jag för att vaccinera mig mot covid-19 i Västra Götalandsregionen?

  På Vårdguiden 1177 finns information om hur du gör för att vaccinera dig. Du behöver inte vara folkbokförd i regionen för att boka tid för vaccination mot covid-19. Även om du tagit dos 1 i din hemkommun kan du boka dos 2 i Västra Götalandsregionen. Många vaccinationsmottagningar både drop-in och tidsbokning.

  Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)

  Jag vill vaccinera mig mot covid-19, men saknar svenskt personnummer. Hur gör jag?

  Alla som bor i Sverige och är över 12 år erbjuds kostnadsfri vaccination mot covid-19. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet. På 1177.se kan du läsa mer om när och hur du kan vaccinera dig, samt söka fram vaccinationsmottagning för att boka tid.

  Läs mottagningens information noga innan du bokar. Om du inte har möjlighet att boka en tid digitalt kan du ringa till mottagningen.

  Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177 Vårdguiden)

  Vaccinationstider covid-19 i Västra Götaland

 • Undervisning

  Kommer utbildningen vara på distans eller på campus?

  Din utbildning håller dig uppdaterad om vad som gäller för dig och dina studierformer.

  Den 29 september hävde regeringen de flesta av pandeminrestriktionerna. Det innebär att den anpassade och stegvisa återgång till campus som inleddes vid höstterminens start kan fortsätta.

  Målsättningen är att återgången till en i huvudsak campusbaserad verksamhet ska vara genomförd senast under oktober. Göteborgs universitet är ett stort lärosäte med många olika utbildningar och planeringsförutsättningarna ser olika ut för olika fakultet och utbildningar. Återgången till campus kommer därför att se olika ut.

  Information till studenter från fakulteter och institutioner om covid-19

 • Tenta och examination

  Kommer min tenta/examination genomföras på campus eller distans?

  Du bör alltid kontakta din institution för att få reda på vad som gäller för de tentor som du ska skriva.

  Universitetet återgår stegvis till en campusbaserad verksamhet och höstterminen 2021 kommer fler tentor att skrivas i skrivsalen på Viktoriagatan 30.

  Under höstterminen 2021 kommer även digital salstentamen (DISA) i hemmiljö erbjudas, dock endast med ID-kontroll. Från och med vårterminen 2022 återgår DISA till digital salstentamen, enbart i de universitetsgemensamma skrivsalarna och alltså inte i hemmiljö.

  Skriva salstentamen (Studentportalen)

  Nyhet 7 juni 2021: Fler tentor i skrivsal på Viktoriagatan 30 från höst 2021

  Hur hanteras misstanke om fusk/vilseledning vid digital salstentamen (DISA) i hemmiljö?

  Precis som i vanliga fall upprättar institutionen en anmälan om de misstänker att en student har försökt vilseleda vid examination genom plagiat, otillåtet samarbete eller användande av otillåtna hjälpmedel. Anmälan görs till rektor och lyfts till universitetets disciplinnämnd.

  Om fusk och disciplinära åtgärder

 • VFU, praktik och externa examensarbeten

  Kommer jag att kunna genomföra min VFU/praktik?

  Huvudregeln är att både student och Göteborgs universitet alltid ska följa mottagande organisations rekommendationer. Ta kontakt med VFU/praktikansvarig inom institutionen för att få information om vad som gäller för dig.

  Information till lärarstudenter om VFU

  Du hittar din institution under Mina studier

 • Utomlands (utbytesstudier/utbytespraktik)

  Jag ska på utbytesstudier/praktikplats. Hur vet jag om jag kommer kunna åka?

  Göteborgs universitet har beslutat att medge studier och praktik utomlands under förutsättning att:

  • det ligger i linje med UD:s reserekommendationer och Kammarkollegiets försäkringsvillkor
  • mottagande lärosäte/motsvarande är beredda att ta emot studenten
  • det överensstämmer med mottagande lands inresebestämmelser och övriga riktlinjer.
  • I förekommande fall kan även hänsyn behöva tas till begränsande bestämmelser hos den part som finansierar utbytet.

  Eftersom förutsättningarna snabbt kan komma att förändras är det dock av yttersta vikt att du som student i samråd med studievägledare/motsvarande har en alternativ plan att falla tillbaka på om utlandsvistelsen behöver ställas in.

  Med avseende på UD:s reserekommendationer så tydliggörs här att det är universitetets uppfattning att studier och praktik utomlands kan genomföras vid UD:s lägre avrådansnivå. Avsteg från denna linje ska beslutas av prefekt efter samråd med dekan.

  Jag har blivit tilldelad en utbytesplats/praktikplats utomlands, men vill flytta fram det. Är det möjligt?

  Om du vill flytta mobiliteten från ett läsår till ett annat, är svaret nej. Göteborgs universitet har som huvudregel att inte flytta utbyten till ett annat läsår. Om du vill åka på utbyte HT22/VT23, vänligen sök i nästa ansökningsomgång (10 december-1 februari).

  Om du vill flytta mobiliteten inom ett och samma läsår (till exempel från HT21 till VT22), kan det fungera om det är OK med det utländska universitetet, om det funkar inom ramen för ditt program/dina studier här på Göteborgs unvierstiet, och om läget tillåter det. Stäm först av med internationell koordinator/studievägledare på din institution och/eller International Centre.

  Internationella koordinatorer vid institutionerna

  E-post till International Centre: exchangestudies@gu.se 

  Kan jag genomföra mitt utbyte på distans istället?

  Ja, om det utländska universitetet eller planerade praktikplatsen har erbjudit dig distansundervisning kan det vara ett alternativ. Kontakta internationell koordinator på din institution och/eller International Centre exchangestudies@gu.se för närmare information.

  Jag ska på Erasmusprogram. Om jag genomför mina Erasmus- utbytesstudier/Erasmus-praktik på distans, vad händer då med mitt Erasmus-stipendiemedel?

  I skrivande stund (2021-06-28), har du endast rätt till Erasmus stipendiemedel om du befinner dig i det mottagande landet. Om distansstudier eller praktik sker från Sverige eller land annat än värdland, finns inte möjlighet att få Erasmus-stipendium.

  Alla som deltar i Erasmus (med eller utan stipendium) har dock fortsatt tillgång till online språkkurser.

 • Studiemedel och boende

  Hur fungerar det med CSN om undervisningen ställs in, sker digitals eller om jag blir sjuk?

  CSN har samlat all information om vad som gäller för CSN i samband med coronapandemin. Fribeloppet inom studiemedlen är borttaget för hela 2021 och om du saknar poäng på grund av att skolan inte kunde bedriva undervisning under coronapandemin, så kommer CSN att ta hänsyn till det.

  Information från CSN med anledning av coronaviruset

  Jag har hyrt ut min bostad för att jag trodde att jag skulle genomföra utbytesstudier (eller dylikt). De har nu blivit inställda, kan jag få hjälp med boende?

  Kontakta studenthousing@gu.se för mer information.

 • Mer information om covid-19
Sidansvarig: Studentportalen|Sidan uppdaterades: 2021-12-01
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/coronaviruset/?languageId=100000&skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2021-12-05

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?