Till startsida

Frågor och svar till studenter om covid-19

Här samlar vi frågor och svar riktade till studenter vid Göteborgs universitet om det nya coronaviruset.

Senaste uppdateringar i FAQ

3 juli kl 13:45

Sektionen Undervisning & examinationer: Uppdaterat svar på frågan "Är skrivsalen på Viktoriagatan öppen?" och ny fråga "Jag tillhör en riskgrupp. Kan jag tenta i skrivsalen på Viktoriagatan?"

Sektionen Hälsa, sjukdom, riskgrupper och studiemiljö: Nya frågor och svar om att studenter som tillhör riskgrupper, sjukanmälan samt anmälan av frånvaro för vård av barn (VAB).

 • Höstterminen 2020

  Kommer utbildningen i höst vara på distans?

  Höstterminen 2020 kommer studier ske både digitalt och på campus.

  Även om regeringen meddelat att universitetet kan påbörja en återgång till campusundervisning måste vi fortfarande följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och begränsningar i antal personer på samma plats. Det innebär att vi inledningsvis inte kommer kunna vara lika många studenter på campus som i vanliga fall.

  Göteborgs universitet är ett stort lärosäte med 200 program och nästan 2000 kurser. Vissa utbildningar har moment som är svåra att genomföra på distans, medan andra utbildningar fungerar digitalt. Det innebär att vissa studenter kommer inleda höstterminen digitalt, vissa studenter kommer ha moment på plats på campus och många kommer ha en blandning av digital och campusbaserad undervisning.

  Du kommer få information från din utbildning om vad som gäller för just dig.
   

  Varför går ni redan nu ut med information om höstterminen?

  Trots osäkerheten kring pandemins utveckling och eventuellt fortsatta restriktioner behöver Göteborgs universitet en inriktning för att studenter och medarbetare ska kunna planera sina studier, sin forskning och sitt arbete.
   

  Hur vet jag om min utbildning är helt på distans eller har undantag?

  Du kommer få information från din utbildning om vad som gäller för just dig.

  Universitetet måste begränsa antalet personer på campus, därför kommer det vara en blandning av digitala studier och studier på campus under hösten.

  Vissa utbildningar har moment som är svåra att genomföra på distans, medan andra utbildningar fungerar digitalt. Det innebär att vissa studenter kommer inleda höstterminen digitalt, vissa studenter kommer ha moment på plats på campus och många kommer ha en blandning av digital och campusbaserad undervisning.

   

  Jag har sökt till ett program med antagningsprov och nu har programmet ställt in alla antagningsprov. Jag bor inte i Göteborg och har redan bokat hotell och resa till Göteborg. Vad ska jag göra?

  Institutionen är skyldig att anordna antagningsprov vid ett senare tillfälle. Kontakta din utbildning om du inte fått information om vad som gäller.
   

  Det finns ett förkunskapskrav på avklarad kurs inom mitt program för att kunna läsa nästa termin. Vad händer om jag inte får möjlighet att tentera vårens kurs nu och därmed inte kan uppfylla förkunskapskravet till höstens kurs?

  Du måste kontakta studievägledaren på programansvarig institution för att få reda på om vad som gäller inför hösten.

   

 • Undervisning & examinationer

  Vad innebär det att universitetet både har studier på distans och på plats på campus under hösten?

  Även om regeringen meddelat att universitetet kan påbörja en återgång till campusundervisning måste vi fortfarande följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och begränsningar i antal personer på samma plats. Det innebär att vi inledningsvis inte kommer kunna vara lika många studenter på campus som i vanliga fall.

  Göteborgs universitet är ett stort lärosäte med 200 program och nästan 2000 kurser. Vissa utbildningar har moment som är svåra att genomföra på distans, medan andra utbildningar fungerar digitalt. Det innebär att vissa studenter kommer inleda höstterminen digitalt och vissa studenter kommer, förutom digital undervisning, ha vissa moment på plats på campus.

  Du kommer få information från din utbildning om vad som gäller för just dig.
   

  Finns det moment i min utbildning som kommer göras på plats?

  Göteborgs universitet är ett stort lärosäte och det kommer att se olika ut för olika studenter beroende på vad och var du studerar. Utbildningarna planerar så att de allmänna rekommendationerna kan följas, vilket innebär att graden av campusundervisning kommer att skilja sig åt.

  Du kommer få information från din utbildning om vad som gäller för just dig.
   

  Vad är det för moment som kan bli aktuella att göra på plats?

  Det är upp till fakulteter och institutioner att planera hur olika utbildningar ska genomföras och vilka moment som kommer ske på plats och vilka som sker digitalt.

  Generellt prioriteras följande moment för att genomföras på plats:

  • Introducerande moment för studenter som startar sin utbildning,
  • Studenter som genomför avslutande läsår,
  • Internationella studenter som är på plats i Sverige
  • Examinationer som inte är möjliga, eller särskilt olämpliga att genomföra på annat sätt än genom fysisk närvaro
  • Undervisningsmoment med estetiska, praktiska, laborativa inslag samt fältstudier.
  • Verksamhetsförlagd utbildning

  Om du har moment som kräver fysisk närvaro får du information från din utbildning.

  Alla moment som sker på plats på campus måste genomföras enligt rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
   

  Kommer min tenta/examination genomföras på campus eller distans?

  Du kommer få information från din utbildning om vad som gäller. Många examinationer kommer ske på distans, men vissa examinationer är inte möjliga, eller särskilt olämpliga att genomföra på annat sätt än genom fysisk närvaro. Exempel på sådant som är svårt att genomföra på distans är examinationer med estetiska, praktiska, laborativa inslag eller fältstudier.
   

  Är skrivsalen på Viktoriagatan öppen?

  Från och med 1 september öppnar skrivsalen igen i begränsad omfattning, i första hand enbart för DISA-tentor. Om just din tenta kommer att skrivas i skrivsalen på Viktoriagatan eller genomföras på något annat sätt får du besked om från din utbildning. För att förhindra smittspridning i skrivsalen så har universitetet infört nya rutiner, bland annat för insläpp till skrivsalen. Läs mer om vad som gäller här:
   

  Jag tillhör en riskgrupp. Kan jag tenta i skrivsalen på Viktoriagatan?

  För närvarande kan vi inte erbjuda studenter i riskgrupp att skriva tentor på Viktoriagatan. Du behöver därför kontakta din utbildning för att höra om du kan erbjudas tentamen på annat sätt än i skrivsalen.
   

  Jag har en funktionsnedsättning och behöver stöd och anpassningar i mina studier. Hur ansöker jag om stöd?

  Det finns pedagogiskt stöd för dig som har en funktionsnedsättning, exempelvis ADHD, nedsatt hörsel, dyslexi eller psykisk ohälsa. Du kan ansöka om pedagogiskt stöd via systemet Nais.

  Pedagogiskt stöd (Studentportalen)
   

  Jag har tillgång till stöd och anpassningar i mina studier. Hur säkerställs det nu när undervisning och examinationer förändras?

  Du behöver ta kontakt med din kursansvariga lärare för att få information om vilka stöd och anpassningar som nu är möjliga. Du kan ta kontakt med samordnaren om ditt behov av stöd har förändrats på grund av distansstudierna.

  Pedagogiskt stöd: Information om det nya coronaviruset (Studentportalen)

  Hur gör vi med grupparbete under perioden med distansstudier?

  Prata med dina kurskamrater och kursansvarig för att tillsammans komma överens om hur ni går tillväga. Zoom är ett verktyg för distansmöten och distansundervisning.

  Information till studenter om Zoom

  Hur hanteras misstanke om fusk/vilseledning vid examination under den tillfälliga omställningen till distansstudier?

  Precis som i vanliga fall upprättar institutionen en anmälan om man misstänker att en student har försökt vilseleda vid examination genom plagiat, otillåtet samarbete eller användande av otillåtna hjälpmedel. Anmälan görs till rektor och lyfts till universitetets disciplinnämnd.

  Läs mer om fusk och disciplinära åtgärder: Disciplinärenden
   

 • VFU, praktik och externa examensarbeten

  Jag gör VFU, praktik, examensarbete hos företag osv. Vad gör jag?

  Huvudregeln är att studenten och GU alltid ska följa mottagande organisations rekommendationer. På GU vänder sig studenter till sin VFU-koordinator eller annan kontaktperson för stöd och information.
   

  Kommer jag att kunna genomföra min VFU?

  Ta kontakt med VFU/praktikansvarig inom institutionen för att få information om vad som gäller för dig.

  Information till lärarstudenter om VFU

 • Ekonomi och försäkringar

  Hur påverkas mitt studiemedel om undervisningen ställs in?

  Observera att universitetet inte hanterar studiemedel, det görs av Centrala studiestödsnämnden (CSN), därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad genom att följa deras information.

  I skrivande stund får du behålla ditt studiestöd även om utbildningen skulle ställas in. Du behöver inte kontakta CSN, utbetalningar fortsätter som vanligt. Läs mer på CSN:s webbplats om förändringar med anledning av coronaviruset:

  Information från CSN med anledning av det nya Coronaviruset
   

  Jag har hört att fribeloppsgränsen hos CSN är borttagen, stämmer det?

  Observera att universitetet inte hanterar studiemedel, det görs av Centrala studiestödsnämnden (CSN), därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad genom att följa deras information.

  I skrivande stund har regeringen har tillfälligt tagit bort gränsen för hur mycket du får tjäna på arbete samtidigt som du får studiemedel. Läs mer på CSNs webbplats:

  Information från CSN med anledning av det nya Coronaviruset
   

  Är jag försäkrad när jag studerar hemifrån?

  Studenter vid statliga universitet är försäkrade via Kammarkollegiet, därför är det viktigt att du följer deras information.

  Från och med den 18 mars gäller Kammarkollegiets olycksfallsförsäkring för studenter vid statliga universitet och högskolor även när du studerar hemifrån. Försäkringen gäller vid olycksfall under distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska utföras.

  Observera att detta är en tillfällig ändring som regeringen fattade beslut om den 16 april, ändringen gäller så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisning ska ske på distans. I vanliga fall är det dina egentecknade försäkringar som gäller när du studerar hemma, till exempel hemförsäkring eller sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

  Kammarkollegiet: Information på grund av rekommendationen att övergå till distansundervisning

   

 • Digitala tjänster

  Vilket program används för distansundervisning?

  Lärplattformen Canvas och videomötestjänsten Zoom är huvudsakliga verktyg för distansundervisning, men det är upp till varje kurs att bestämma hur undervisningen ska ske rent praktiskt. Det finns flera andra tjänster och program som stödjer distansstudier.

  Tjänster & verktyg
   

  Hur får jag tekniskt stöd i olika programvaror?

  På respektive tjänsts sida i Studentportalen finns det information om guider och stöd.

  Tjänster & verktyg
   

  Zoom slutar fungera efter 40 minuter, vad gör jag för fel?

  Gratisversionen av Zoom fungerar bara i 40 minuter. Alla studenter har obegränsad tillgång till Zoom genom Göteborgs universitets licens, men du måste vara inloggad med ditt studentkonto för att det ska fungera. Läs mer på sidan om Zoom i Studentportalen.

  Zoom (Studentportalen)

 • Hälsa, sjukdom, riskgrupper och studiemiljö

  Jag eller en anhörig tillhör en riskgrupp och jag behöver därför särskilda anpassningar för mina studier. Hur går jag tillväga?

  Om du

  • har någon/några av de diagnoser som listas i socialstyrelsens rapport om identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 (se Socialstyrelsens rapport nedan)
  • är vårdnadshavare till barn under 12 år som har någon/några av de diagnoser som listas i rapporten, eller
  • är gravid i vecka 36 eller senare (se Folkhälsomyndighetens information till gravida)

  kan du få möjlighet till anpassningar i dina studier. För att ansöka om detta ska du kontakta studievägledaren vid din utbildning. Du behöver ett intyg om att du/ditt barn tillhör riskgrupp från din läkare/barnmorska.

  Socialstyrelsen: Rapport gällande identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19Folkhälsomyndigheten: Om covid-19 för gravida
   

  Behöver jag sjukanmäla mig och anmäla vård av barn (VAB)?

  Ja. Du behöver meddela kursansvarig om du inte kan delta i obligatoriska moment eller kommer vara frånvarande under en längre tid och du är skyldig att anmäla förändringar till ansvariga myndigheter för att få behålla studiemedel.

  Studenter som blir sjuka eller behöver vara frånvarande för vård av barn kan behålla sitt CSN men måste sjukanmäla sig/anmäla frånvaro för vård av barn. Hur du ska anmäla sjukdomen eller VAB beror på vad och var du studerar.

  Läs mer på CSNs webbplats om vad som gäller:

   

  Vad ska jag tänka på utifrån min studiemiljö och arbetsmiljö vid distansstudier?

  Som student ses du fortfarande som arbetstagare enligt arbetsmiljölagen, även om universitetet tillfälligt bedriver sin undervisning på distans. På följande sido kan du läsa mer om vad du ska tänka på utifrån arbetsmiljön vid distansstudier:

  Studiemiljö

  Tips för bra studiemiljö på distans
   

  Jag känner mig orolig och stressad. Vem kan jag vända mig till?

  Studenter som känner sig oroliga kan vända sig till studenthälsan för stöd. Du kan också kontakta Studentprästerna i Göteborg. Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen covid-19, ring det nationella informationsnumret 113 13. Är du orolig för att vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden.

   

 • Lokaler, tillträde och öppettider

  Kommer jag in i en viss lokal?

  Tillträde till universitetets lokaler är olika på olika campus. På följande sida finns en sammanställning för vad som gäller i olika byggnader:

  Lokaler, tillträde och öppettider

 • Resor, utbytesstudier, studier och praktik utomlands

  Vad händer med resor till och från Sverige?

  Göteborgs universitet följer Utrikesdepartementets riktlinjer och rekommendationer. Aktuella rekommendationer hittar du på krisinformation.se:

  Utrikesresor och att vistas utomlands (krisinformation.se)

  Observera att dessa åtgärder är till för att förhindra spridning av covid-19.

  Folkhälsomyndighetens frågor & svar till resenärer covid-19
   

  Jag behöver resa för mina studier/min praktik är avslutade. Vad gäller?

  Om du är utomlands och ordnar din hemresa i samband med VT2020 terminsslut kan bland andra följande punkter vara relevanta:

  • möjlighet att ta dig hem (stängda gränser, stop på flygtrafik, osv)
  • hälsoläget hos dig som student  – det är ditt personliga ansvar att du bara reser om du är frisk

  Om du har problem att ta dig hem, är det viktigt att du diskuterar det med din kontakt på GU samt med berörd kontaktperson i utlandet (till exempel internationell koordinator, arbetsplatskontakt).

  Studenter vid Göteborgs universitet är försäkrade via Kammarkollegiet. GU-studenter som är utomlands - se Kammarkollegiets information om coronaviruset.

  Kammarkollegiets information om coronaviruset
   

  Jag har varit Erasmus utbytesstudent/Erasmus praktikant under vårterminen 2020. Vad händer med mitt Erasmus-stipendium?

  Studenter vars hemuniversitet är Göteborgs universitet kontaktar sin internationella koordinator på GU. Det finns olika omständigheter beroende på hur din mobilitet har faktiskt blivit.

  Student på Göteborgs universitet från ett utländskt lärosäte kontaktar sitt hemlärosäte. Svaret varierar i olika länder.
   

  Vad händer med utbytesstudier och praktik till hösten 2020? Kommer jag att kunna åka?

  Till följd av covid-19 har Göteborgs universitet beslutat att som huvudregel ställa in fysiska mobiliteter för utresande studenter höstterminen 2020. Det är prefekt efter samråd med dekan som fattar beslut om undantag. Vid frågor, vänligen ta kontakt med din institution.
   

  Kan jag genomföra utbytet på distans istället?

  Ja, om det utländska universitetet har erbjudit dig distansundervisning kan det vara ett alternativ. Kontakta internationell koordinator på din institution och/eller International Centre exchangestudies@gu.se för närmare information.
   

  Jag ska på Erasmusprogram till hösten. Om jag genomför mina Erasmus utbytesstudier/Erasmus praktik på distans, vad händer då med mitt Erasmus stipendiemedel?

  Denna fråga är under diskussion mellan det Svenska universitets- och högskolerådet (UHR) och EU. Vi meddelar när vi har fått tydligare besked.
   

  Kan jag skjuta fram utbytet till vårterminen 2021?

  Om det är OK med det utländska universitetet och det funkar inom ramen för ditt program/dina studier här på GU kan det vara möjligt. Stäm först av med internationell koordinator/studievägledare på din institution och/eller International Centre exchangestudies@gu.se
   

  Jag har hyrt ut min bostad för att jag trodde att jag skulle genomföra utbytesstudier. De har nu blivit inställda, kan jag få hjälp med boende?

  Kontakta studenthousing@gu.se för mer information.
   

 • Övriga frågor

  Hur ser Göteborgs universitet beredskap för pandemin ut?

  Sedan slutet av januari finns vid universitetet en krisgrupp som löpande följer, hanterar och bereder universitetsövergripande rekommendationer.
  Krisgruppen konsulterar vid behov specialistkompetens. Gruppen följer utbrottet och dess påverkan via Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet, samarbetspartners och andra lärosäten.
  Till krisgruppen finns en arbetsgrupp kopplad, som hanterar operativa frågor runt coronaviruset.

Sidansvarig: Studentportalen|Sidan uppdaterades: 2020-07-03
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/coronaviruset/faq/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Faktuellt%2Fcoronaviruset
Utskriftsdatum: 2020-07-04

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?