Till startsida
Det nya coronaviruset: Universitetsgemensam information
Fredag 27 mars 15:22

Frågor och svar till studenter om det nya coronaviruset (covid-19)

Här samlar vi frågor och svar riktade till studenter vid Göteborgs universitet om det nya coronaviruset. Observera att situationen förändras snabbt.

Senast uppdaterat 26 mars kl 09:47.

International students,  see the English FAQ: Switch language to English for FAQ

Kurser och examinationer

Vad innebär det att universitetet går över till distansstudier?

Beslutet innebär att utbildningen på Göteborgs universitet skyndsamt ska övergå till distansutbildning. På många håll är denna övergång redan påbörjad, och beslutet fastslår att förändringen ska vara helt genomförd senast den 26 mars.

Institution eller kursansvarig ansvarar för att meddela dig som är student vad som gäller för din utbildning och hur studierna ska skötas rent praktiskt.

Kommer min salstena genomföras som planerat?

Rektor har beslutat att i fall där det är möjligt och behov finns ska salstenta ersättas med annan examinationsform där fysisk lokalisering inte krävs.

Det är upp till institutionen att besluta om vilka salstentor som ska ersättas med annan examinationsform. Har du frågor om din salstenta, kontakta kursansvarig.

Är skrivsalen på Viktoriagatan öppen?

Rektor har beslutat att stänga skrivsalen på Viktoriagatan från och med den 18 mars.

Jag har en examination om en vecka och kom precis hem från en utlandsvistelse. Måste jag vara hemma och missa min examination?

Universitetet ska övergå till distansstudier och därmed kommer även examinationsformerna att förändras vilket gör att du med stor sannolikhet inte kommer missa din examination. Ta kontakt med kursansvarig för instruktion om hur examinationen ska hanteras, till exempel om du kan få en annan examinationsuppgift eller när du kan få ett nytt examinationstillfälle.

Jag tillhör en riskgrupp kan jag få undervisning i annan form just nu?

Universitetet ska övergå till distansundervisning vilket gör att du kommer kunna ta del av din undervisning. Kursansvarig/motsvarande ansvarar för att informera om vad som gäller för din utbildning.

Kommer ni att stänga ner all undervisning?

Idag finns inga planer på att stänga ner universitets verksamhet utan enbart att övergå till distansstudier.

Finns det moment i min utbildning som gör att jag måste gå till universitets lokaler?

Syftet med övergång till distansstudier är minskad smittspridning. Det kan finnas moment i vissa utbildningar som måste ske på plats och bedöms kunna genomföras utan onödig risk för smittspridning.

Om det finns sådana moment i din utbildning kommer du att få information av din kursansvarig kring detta.

Jag har tillgång till stöd och anpassningar i mina studier. Hur säkerställs det nu när undervisning och examinationer förändras?

Universitet ska övergå till distansstudier vilket förändrar undervisningen och examinationer. I vissa enstaka fall kan undantag behöva göras med exempelvis laboration. I och med detta kan vissa former av stöd och anpassningar begränsas. Du behöver ta kontakt med din kursansvarig för att få information om vilka stöd och anpassningar som nu är möjliga.

Hur gör vi med grupparbete under perioden med distansstudier?

Prata med dina kurskamrater och kursansvarig för att tillsammans komma överens om hur ni går tillväga. Zoom är ett verktyg för distansmöten och distansundervisning.

Information till studenter om Zoom

Resor, utbyten och hemkost

Jag är utbytesstudent/praktikant/gör MFS/osv. Vad händer med resor till och från Sverige?

Lördag, 14 mars 2020 tog Utrikesdepartementet (UD) beslut att avråda från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till och med 14 april 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. Dessutom den 17 mars ställde EU:s stats- och regeringschefer sig bakom ett 30 dagar långt förbud mot inresor in i EU och Schengenländerna (med vissa undantag).

Som huvudregel avråder GU från onödiga resor, både till och från Sverige. Detta fram till 31 maj 2020 (datum kan ändras). EU också avråder från icke-nödvändiga resor.

Observera att dessa åtgärder är till för att förhindra spridning av covid-19 viruset.

Jag är utbytesstudent/praktikant i Sverige på Göteborgs universitet och GU säger att jag inte ska resa, men mitt hemuniversitet säger att jag ska resa hem. Vad ska jag göra?

Som huvudregel avråder GU från onödiga resor. Om du blir hemkallad av ditt hemuniversitet eller hemlands regering, ska du stämma av möjlighet till fortsatta distansstudier med kursansvarig samt meddela internationella koordinatorer (GU och hemuniversitet) om hemresa. Viktigt också att du själv kommunicerar med den som du har skrivit hyreskontrakt med om du beslutar att lämna Sverige i förtid.
Om du har viktiga skäl att avbryta dina studier/din praktik, gäller samma kontaktytor.

Jag är student vid GU och är på studier/praktik/MFS osv. utomlands. Universitetet/verksamheten jag är vid är stängd, men erbjuder hemarbete/utbildning på distans. Vad ska jag göra?

Som huvudregel avråder GU från onödiga resor, vilket innebär att du ska vara kvar där du befinner dig. Om du däremot blir beordrad av den mottagande organisationen/lärosätet att lämna landet, eller har andra skäl att vilja åka hem, ska du ta kontakt med din internationella koordinator på GU för diskussion. Kontakt behöver även tas med mottagande kontakt. Glöm inte att meddela hyresvärd.

Jag är student vid GU och är på studier/praktik/MFS osv. utomlands. Mottagande lärosätet/arbetsplatsen är stängd, och erbjuder inte distansutbildning/distansuppgifter. Vad gäller för mig?

Huvudregeln är att människor inte ska resa i onödan, vilket innebär att du ska vara kvar där du befinner dig. Eventuellt annat beslut tas i samråd med det lärosäte/den arbetsplats där du befinner dig och med berörd internationell koordinator på GU. Din institution på GU informerar om möjlighet att registrera dig på relevanta kurser.

Jag befinner mig utomlands och försöker ta ställning till min situation. Vad är bra att överväga?

Huvudregeln är att människor inte ska resa i onödan för att minimera risken för ytterligare smittspridning.

Om du ändå överväger om att resa hem, kan bland andra följande punkter vara relevanta att överväga:

  • möjlighet att ta dig hem (stängda gränser, stop på flygtrafik, osv)
  • tillgång till distansstudier/distansarbetsuppgifter
  • högskolepoäng
  • om din heminstitution har möjlighet att registrera dig på relevanta kurser
  • karantän vid hemkomst
  • hälsoläget hos dig som student samt tillgång till adekvat sjukvård där du befinner dig; boende i Göteborg/Sverige och utomlands (t.ex., kontrakt, tillgång, kostnad)
  • risk att du ådrar dig covid-19 om du stannar kvar och/eller om du återvänder hem
  • risk att du smittas under resan
  • risk att du omedvetet smittar andra under resan

Det är viktigt att diskussion sker mellan studenter och sin kontakt på GU samt med berörd kontaktperson i utlandet (t.ex., internationell koordinator, arbetsplatskontakt).

Jag är student vid GU och är på utbytesstudier/praktik/MFS osv. utomlands. Min GU institution och jag har diskuterat och övervägt situationen, och bestämt att jag ska resa hem. Vad finns det för hjälp med resan?

För viktig information om hemresor, även andra försäkringsfrågor, se Kammarkollegiets coronaviruset information på https://www.kammarkollegiet.se/. Utbytesstudenter som befinner sig utomlands och avbryter sina studier/sitt arbete för att åka hem så råder Kammarkollegiet dem att först kontakta Försäkringsavdelningen hos Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance. Det kan finnas hjälp från Falck Global Assistance med bokning av hemresor.

Jag är Erasmus utbytesstudent/Erasmus praktikant. Vad händer med mitt Erasmus stipendium?

Studenter vars hemuniversitet är Göteborgs universitet kontaktar sin internationella koordinator på GU. Det kan finnas olika omständigheter beroende på vad du gör och hur det är på det mottagande lärosätet/organisationen.

Student på Göteborgs universitet från ett utländskt lärosäte kontaktar sitt hemlärosäte. Svaret varierar i olika länder.

Jag gör VFU, praktik, examensarbete hos företag osv. Vad gör jag?

Huvudregeln är att studenten och GU alltid ska följa mottagande organisations rekommendationer. På GU vänder sig studenter till sin VFU koordinator eller annan kontaktperson för stöd och information.

Jag har mellanlandat utomlands på väg hem. Vad gäller för mig?

Mellanlandning på en flygplats utomlands räknas som du har vistats i det aktuella landet. Kontakta din kursansvarig eller institution.

Jag har precis kommit hem från en utlandsresa, vad ska jag göra?

Om du de senaste 14 dagarna har varit utomlands, i studier eller privat, ska du vid hemkomst/ankomst kontakta din kursansvarig eller institution för att få mer information kopplat till dina studier nu när universitetet går över till distansstudier. Om du är orolig för att ha symptom ska du kontakta 1177.

Jag har hyrt ut min bostad för att jag trodde att jag skulle genomföra utbytesstudier under våren. De har nu blivit inställda och jag behöver ha hjälp med mitt boende.

Universitetet kan erbjuda tillfällig studentbostad under resten av vårterminen. Kontakta studenthousing@gu.se för mer information.

Jag ska utomlands under våren. Kan jag genomföra mina resor?

Utrikesdepartementet avråder från alla icke-nödvändiga resor till alla länder. Utrikesdepartementets avrådan gäller för närvarande till 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Göteborgs universitet följer avrådan, samt tillåter som huvudregel inga resor utomlands i studier eller tjänsten fram till 31 maj. Datumet kan komma att ändras. Prefekt/utbildningsansvarig kan besluta om undantag.

Om din planerade resa rör dina studier, kontakta din kursansvarig eller institution för att diskutera olika alternativ. Om du reser privat är det viktigt att du följer utrikesdepartementets råd och resmålets egna regler.

Om du ändå reser utomlands tänk på att läget förändras snabbt och på olika konsekvenser som att du kan hamna i karantän när du är i Sverige igen och att möjligheten att resa kan komma att påverkas så som att flyg ställs in eller att du fastnar i karantän i landet du besöker.

Jag planerar en utbytesresa till hösten. Kommer jag att kunna genomföra den?

Det går inte att ge något generellt svar om utbytesresor till hösten då läget förändras kontinuerligt just nu. Kontakta din institution för diskussion om dina planer.

VFU och praktik

Kommer jag att kunna genomföra min VFU?

Ta kontakt med VFU/praktikansvarig inom institutionen för att få information om vad som gäller för dig.

Information till lärarstudenter om VFU

Övriga frågor

Hur påverkas mitt studiemedel om undervisningen ställs in?

Alla förändringar i din utbildning ska anmälas till CSN, mer information om detta finns hos CSN. Regeringen har även informerat om att de ser över hur studiemedlet för studenter ska hanteras så att studenter inte blir ekonomiskt drabbade. Hos CSN finns även information om hur och vid vilka tillfällen förändringar ska anmälas till Försäkringskassan.

Information från CSN med anledning av det nya Coronaviruset

Är jag försäkrad när jag studerar hemifrån?

Kammarkollegiets försäkring för studenter vid statliga universitet och högskolor gäller inte när du studerar hemifrån. När du är hemma och studerar gäller istället dina egentecknade förskärningar, till exempel hemförsäkring eller sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

 

Vad ska jag tänka på utifrån min studiemiljö och arbetsmiljö vid distansstudier?

Som student ses du fortfarande  som arbetstagare enligt arbetsmiljölagen, även om universitetet tillfälligt bedriver sin undervisning på distans. På följande sida kan du läsa mer om vad du ska tänka på utifrån arbetsmiljön vid distansstudier:

Studiemiljö

Jag känner mig orolig och stressad. Vem kan jag vända mig till?

Studenter som känner sig oroliga kan vända sig till studenthälsan för stöd. Du kan också kontakta Studentprästerna i Göteborg. Har du allmänna frågor om coronavirussjukdom covid-19, ring det nationella informationsnumret 113 13. Är du orolig för att vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden.

Vad händer när fall på Göteborgs universitet konstateras?

Sjukvården tar över fallet och påbörjar hantering enligt deras fastställda rutiner. Vid behov informeras de studenter som behöver informeras.

Hur ser Göteborgs universitet beredskap för pandemi ut?

Universitetet följer utvecklingen av pandemin för att hela tiden göra nya bedömningar vilka konsekvenser den har för vår verksamhet. Universitetsledningen har tillsatt en krisgrupp som gör dagliga bedömningar utifrån utvecklingen samt en arbetsgrupp som arbetar med samordning och kommunikation. Alla chefer har fått i uppgift att genomföra en riskbedömning för att kartlägga de mest kritiska funktionerna och identifiera åtgärder för att minimera riskerna.

Jag har sökt till ett program med antagningsprov och nu har programmet ställt in alla antagningsprov. Jag bor inte i Göteborg och har redan bokat hotell och resa till Göteborg. Vad ska jag göra?

Institutionen är skyldig att anordna antagningsprov vid ett senare tillfälle. Universitetet har dock ingen skyldighet att ersätta kostnader för hotell och resa.

Sidansvarig: Frågor om det nya coronaviruset|Sidan uppdaterades: 2020-03-26
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/coronaviruset/faq/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Faktuellt%2Fcoronaviruset
Utskriftsdatum: 2020-03-29

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?