Till startsida
Det nya coronaviruset: Universitetsgemensam information
Fredag 27 mars 15:22

Det nya coronaviruset - universitetsgemensam information

Denna sida uppdaterades den 27 mars kl. 15:22, under rubriken ’Resor, konferenser, möten, besök’.

FAQ till studenter uppdaterades senast den 26 mars kl 09:47

FAQ till medarbetare uppdaterades senast den 27 mars kl 15:22

Information till studenter, doktorander, medarbetare och chefer

Göteborgs universitet bidrar till att bromsa smittspridningen av sjukdomen covid-19. Det innebär inte att universitetet stänger, utan att universitetet ställer om till distansstudier och tillfälligt hemarbete. Undervisning, forskning, samverkan och administration fortgår så långt det är möjligt.

 • Individen har ett stort ansvar. Alla måste bidra till att minimera smittspridningen.
 • Stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. Tvätta händerna ofta och håll avstånd till personer som hostar och nyser.
 • För att minska smittspridningen i samhället, studera och arbeta i möjligaste mån hemma. Universitetet övergår i stort till andra examinationsformer än salstenta samt distansstudier och tillfälligt hemarbete.
 • Res inte utomlands och överväg noga behovet av nationella resor.
 • Överväg behovet av konferenser och möten. Välj digitalt alternativ, senarelägg eller avboka.
 • Situationen kan förändras snabbt, håll dig uppdaterad. På denna sida hittar du aktuell info.

 Innehåll på sidan

Undervisning och tentamen

 • För att minska smittspridningen i samhället övergår Göteborgs universitet skyndsamt till distansutbildning. Institution eller kursansvarig ansvarar för att meddela studenter vad som gäller för respektive utbildning.
 • Salstentor ersätts, där det är möjligt och behov finns, med examinationsform där fysisk lokalisering inte krävs. Institutionerna beslutar om vilka salstentor som ska ersättas med annan examinationsform. Kontakta kursansvarig för information.

För studenter: Digitala lösningar för distansstudier
För medarbetare: Digitala lösningar för undervisning

Tillfälligt hemarbete

 • För att bidra till minskad smittspridning i samhället ska universitetets medarbetare helt eller delvis, där det är möjligt, övergå till tillfälligt hemarbete. Närmaste chef ansvarar för att göra bedömningen av vilka medarbetare som kan arbeta hemifrån och vilka som måste vara på plats.
 • Allt hemarbete ska godkännas av närmaste chef.

För medarbetare: Digitala lösningar för tillfälligt hemarbete

Resor, konferenser, möten, besök

 • Göteborgs universitet följer Utrikesdepartementets avrådan från alla icke nödvändiga resor till världens samtliga länder samt tillåter som huvudregel inga resor utomlands fram till den 31 maj. Datumet kan komma att ändras. Prefekt/närmaste chef/utbildningsansvarig kan besluta om undantag.
 • Före resor till eller tjänstgöring utomlands ska en risk- och säkerhetsanalys genomföras. Du som överväger en utrikesresa ska göra en riskanalys och samråda med ansvarig chef som fattar beslut. Ta med praktiska svårigheter med att resa i din bedömning om resan är nödvändig. Mallen för riskbedömning finns på sidan Reseråd.
 • Undvik inrikesresor fram till den 31 maj. Datumet kan komma att ändras. Överväg senareläggning eller digitala alternativ. Prefekt/närmaste chef/utbildningsansvarig kan besluta om undantag.
 • Vid Göteborgs universitet finns resurser för att genomföra resefria möten. Medarbetare kan läsa mer på sidan Resfria möten.
 • Alla tjänsteresor, nationella och internationella, bokas med om- eller avbokningsbara biljetter.
 • För att minska smittspridningen i samhället, undvik konferenser och möten fram till den 31 maj. Datumet kan komma att ändras. Överväg om mötet istället kan genomföras digitalt eller om det kan senareläggas. Prefekt/närmaste chef/utbildningsansvarig beslutar.
 • Universitetet avråder verksamheten från att ta emot nya utländska gäster och utbytesstudenter. Avrådan gäller till 31 maj. Datumet kan komma att ändras.
 • För att minska smittspridningen i samhället har regeringen beslutat att allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare tills vidare är förbjudna.
 • Regeringen har dessutom rekommenderat att landets lärosäten ska ställa om till distansstudier, och GU har ställt om till såväl distansstudier som tillfälligt hemarbete, i den mån det är möjligt. I de fall fysiska sammankomster och möten trots allt övervägs ska frågan om smittspridning vara överordnad vid planering och genomförande.

Sjukdomssymtom/återgång efter sjukdom

 • Medarbetare och studenter uppmanas vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma om de känner sig sjuka.
 • Covid-19 ger ett eller flera av symtomen torrhosta, feber och andningsbesvär. En del får svårare besvär som lunginflammation. Symtomen är ofta lindriga och påminna om vanlig förkylning. Läs mer på 1177 Vårdguiden.
 • Folkhälsomyndigheten uppger att de som varit sjuka ska vänta minst två dygn innan de återgår till jobb eller studier.
 • Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19.

Undvik smitta och att sprida smitta

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att smittspridning. Var alltså vaksam även på lindriga symtom. Stanna hemma vid sjukdomssymtom.

För att undvika att bli smittad och att smitta andra:

 • Tvätta händerna grundligt med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Finns inte möjlighet till handtvätt kan handsprit vara ett alternativ.
 • Undvik att röra vid ansiktet med otvättade händer.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Håll ett visst avstånd till personer som nyser eller hostar.
 • Stanna hemma vid sjukdomssymtom.

Universitetets hantering och beredskap

Sedan slutet av januari finns vid universitetet en krisgrupp som löpande följer, hanterar och bereder universitetsövergripande rekommendationer. Krisgruppen konsulterar vid behov specialistkompetens. Gruppen följer utbrottet och dess påverkan via Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet, samarbetspartners och andra lärosäten.

Till krisgruppen finns en arbetsgrupp kopplad, som hanterar operativa frågor runt coronaviruset. För att komma i kontakt med arbetsgruppen mejla till corona@gu.se.

Utgående länkar

 

Kontakt

Om du har frågor rörande:

Kursmoment såsom tentamen och föreläsningar

Kontakta i första hand din kursansvarig via ordinarie kommunikationskanal, t.ex. via Canvas eller mejl. Kontakta din institution i andra hand.

Canvas & GUL - universitetets lärplattformar

Hitta institution: Mina studier

Generella frågor om din utbildning

Kontakta din institution, fakultet eller motsvarande.

Hitta din institution eller fakultet: Mina studier

Övriga frågor

Om du har övriga universitetsövergripande frågor relaterade till virusutbrottet kan du mejla corona@gu.se.

Sidansvarig: Frågor om det nya coronaviruset|Sidan uppdaterades: 2020-03-27
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/coronaviruset/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2020-03-29

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?