Till startsida

Få syn på dina kompetenser

Vad kan du?

Humaniora handlar, kanske mer än något annat vetenskapsområde, om människan: om hennes historia och alla de spår hon lämnar efter sig i form av språk, tankesätt, konst, musik och så vidare. Många humaniorastudenter uttrycker också att de efter studierna vill arbeta just med människor. Vad det innebär mer precist i varje enskilt fall varierar naturligtvis.

Genom dina studier får du fördjupade kunskaper inom ett visst humanistisk ämnesområde. Oavsett vilket eller vilka humanistiska ämnen du läser får du dessutom med dig en lång rad mer generella färdigheter och förmågor som är centrala och användbara i en rad olika yrken och verksamheter, inte bara inom ett visst ämne. Det handlar både om kognitiva, analytiska och kritiska förmågor och språkliga och kommunikativa förmågor.

Kanske du i vissa fall inte ens har märkt eller tänkt på det, men mycket av de färdigheter och förmågor vi listar nedan tränar du upp, direkt eller indirekt, genom olika undervisnings- och examinationsformer. Sammantaget ger de dig en gedigen grund att stå på, oavsett vilken form av arbete med människor du kommer att ägna dig åt.

Vanliga arbetsformer under studietidenFörmågor som ofta efterfrågas i jobbannonser
Förmågor

Lägga upp delar av studierna på egen hand, ta ansvar för när, var och hur du studerar.

Vilja och förmåga att ta ansvar. Självständighet och initiativförmåga samt planerings- och organisationsförmåga. Förmåga att jobba mot en deadline/inom tydliga tidsramar.

Lösa problem och uppgifter, tolka, kritiskt bedöma, vända och vrida på olika frågor, koppla teori till praktisk erfarenhet.

Problemlösningsförmåga och kreativitet. Analytisk förmåga samt kritiskt tänkande. God kommunikationsförmåga.

Formulera kunskaper, tankar och argument i kortare och längre texter. Göra skriftliga och muntliga redovisningar. Läsa ytterligare ett språk.

Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift. Goda datakunskaper samt språkkunskaper.

Söka, värdera och bearbeta information såväl i kurslitteratur som i sökmotorer och databaser. Diskutera och förklara för andra vad du läst eller kommit fram till.

Vilja och förmåga att ta till sig ny kunskap.

Samarbeta med olika människor i gruppuppgifter och möta människor med olika bakgrund. Studera utomlands eller vara värd för en utländsk student.

Samarbetsförmåga samt social kompetens och ledarskapsförmåga.

 Efter avslutade studier kan jag...

Utgå från nedanstående satser exempelvis då du skriver ansökningsbrev eller ska på intervju.

Jag är bra på att…

 • Söka relevant information och kunskap
 • Arbeta med och värdera olika former av information och kunskap
 • Hantera omfattande material
 • Analysera komplexa, mångdimensionella och kanske motsägelsefulla fenomen och texter
 • Utföra kvalificerat tolkningsarbete
 • Se helheter
 • Se detaljer
 • Växla perspektiv
 • Lyfta fram bakomliggande och kanske dolda faktorer
 • Problematisera det som verkar oproblematiskt
 • Identifiera problem och bidra med lösningsförslag
 • Arbeta systematiskt utifrån väl motiverade metoder och teorier
 • Tänka självständigt, kritiskt och logiskt
 • Argumentera och dra välgrundade slutsatser
 • Presentera komplexa företeelser på ett tillgängligt sätt
 • Uttrycka mig väl i tal och skrift, i olika sammanhang och i olika genrer
 • Samarbeta med andra människor, i olika former och i olika syften

Jag är en…

 • God lyssnare
 • God talare
 • God diskussionspartner
 • God samtalsledare

Jag kan…

 • Läsa och analysera avancerad texter
 • Skriva såväl beskrivande som analyserande texter
 • Skriva välgrundade rapporter
 • Skriva sammanfattande PM
 • Göra muntliga presentationer
 • Ringa in och formulera relevanta problem
 • Utföra research
 • Arbeta mål- och resultatinriktat
 • Utföra uppgifter inom givna tidsramar
 • Planera
 • Organisera
 • Prioritera
 • Ta initiativ

Jag är…

 • Engagerad
 • Kreativ
 • Flexibel
 • Strukturerad
 • Välorganiserad
 • Självständig
 • Analytisk
 • Välutbildad

 

Sidansvarig: Jessica Oscarsson|Sidan uppdaterades: 2018-01-18
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv/studerar-humaniora-nu/dina-kompetenser/?skipSSOCheck=true&referer=http%3A%2F%2Fstudentportal.gu.se%2Fminastudier%2Fhum%2FExamen%2Boch%2Barbetsliv%2Fstuderar-humaniora-nu%2Fdina-kompetenser
Utskriftsdatum: 2022-08-14

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?