Till startsida

Nytt läkarprogram med start HT2021

För att bli legitimerad läkare krävs idag 5.5 års studier på läkarprogrammet, och därefter minst 18 månaders allmäntjänstgöring (AT). För att bli specialist krävs ytterligare minst 5 års utbildning.

I mars 2019 beslutade regeringen om en ny sexårig, legitimationsgrundande läkarutbildning. Detta beslut innebär att alla läkarprogram i Sverige görs om och förlängs med en termin och att man direkt efter godkänd utbildning kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Det sexåriga programmet är omgjort efter nya nationella lärandemål och det är inte möjligt att endast lägga till en tolfte termin till det gamla programmet och erhålla legitimation (se nedan).

Regeringen har beslutat att det nya läkarprogrammet ska starta hösten 2021. Det betyder att det nuvarande läkarprogrammet, och därmed också möjligheterna till AT-tjänstgöring, successivt kommer att fasas ut. Då det är sjukvården som ansvarar för AT kan vi inte idag närmare säga hur deras utfasning kommer att ske. Vi utgår från att det kommer att ske på ett sätt som möjliggör för alla med en läkarexamen att också kunna bli legitimerade läkare. Den sista antagningen till det nuvarande läkarprogrammet kommer att ske vårterminen 2021. Utfasningen kommer inte att påverka studenter som följer normal studietakt. För information om den nya bastjänstgöringen (BT) som ersätter AT, se information från Sveriges läkarförbund här

Om du som student har påbörjat läkarprogrammet före 1 juli 2021 har du, enligt regeringsbeslutet, rätt att slutföra utbildningen enligt de gamla reglerna – med kravet att du tar din examen senast december 2029. Det nuvarande läkarprogrammet kommer succesivt att fasas ut, men det kommer att finnas möjligheter för dig som student att bli examinerad på de kurser som inte blivit avklarade inom normal studietakt. När en kurs ges för sista gången har du som student rätt till totalt sex teoretiska examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle). Vad gäller obligatoriska moment och VFU ges möjlighet till totalt tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle). De examinationstillfällen som ges utöver de ordinarie tillfällena kommer att erbjudas under ett år från det att sista kurstillfället genomförts. Har du tentor eller andra moment efter dig kan det vara bra att ha koll på när dessa ges för sista gången (se länk nedan "Kurser på nuvarande program vs nytt program"). I vissa fall kan du behöva upprätta en individuell studieplan tillsammans med en studievägledare.

Studieuppehåll
För dig som tar studieuppehåll kommer återupptagande av studierna främst ske på det program du blev antagen till – dvs. nuvarande läkarprogrammet "M2LÄK". Skulle detta inte vara möjligt på grund av att kurserna upphört kommer återupptagande av studier ske på det nya läkarprogrammet. I båda fallen ansöker man om kursplats och blir antagen utifrån Sahlgrenska akademins gemensamma regler för kursplatstilldelning och prioriteringsordningen för återupptagande av studier. För att det ska vara möjligt att söka kursplats till det nya programmet måste termin 1, termin 2 och resten av fysiologikursen som ligger på termin 3 vara avklarade. Har du inte klarat detta så måste du söka det nya programmet via www.antagning.se. Sökande som har möjlighet att följa en ordinarie studiegång inom M2LÄK prioriteras efter alla andra sökande. 

Se beslut om övergångsregler här

Det nya läkarprogrammet kommer främst att bestå av kurser som sträcker sig över en termin där olika ämnen integreras. Vissa ämnen kommer att ligga på andra terminer än tidigare. Samtidigt som de nuvarande kurserna gradvis fasas ut, kommer de nya kurserna successivt att inrättas. Detta betyder att ett flertal nya kurser inte kommer att starta förrän om ett antal år. Det kommer därför inte vara aktuellt för studenter med studieuppehåll på det nuvarande programmets senare del att återuppta studier på det nya läkarprogrammet, eftersom de nya kurserna inte har hunnit inrättas.

Det är också viktigt att känna till att en eventuell övergång från det nuvarande programmet, M2LÄK, till det nya innebär att du behöver upprätta en individuell studieplan och att du behöver läsa ett visst antal kurser på tidigare terminer. Det går alltså inte att fortsätta på samma termin som du studerade på innan övergången. En övergång till det nya programmet kommer därför innebär en förlängd studietid.

Du som påbörjade läkarprogrammet innan ht 2007 och är antagen till programmen som benämndes "MLÄKY" eller "VLÄKA" kommer inte att internt kunna söka över till det nya programmet. Du har möjlighet att ta examen senast december 2029 genom att läsa kurser ur nuvarande program (M2LÄK). För att få en plats på det nya läkarprogrammet måste du söka på nytt via www.antagning.se.

Har du ytterligare frågor vänligen hör av dig till studievägledningen.

 

Kurser på nuvarande program vs nytt program
 

Sidansvarig: Rikard Zeilon|Sidan uppdaterades: 2022-04-28
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/minastudier/lakarprogrammet/nytt-lakarprogram-ht2021-/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2022-08-16

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?