Till startsida
Det går fortfarande inte att nå alla medarbetare/funktioner vid universitetet via e-post. Om du inte får svar på e-post - välj alternativa kontaktvägar.
Torsdag 22 oktober 17:00

Utbildningsenheten på Göteborgs universitet först ut bland universitet med hbtq-certifiering

I september i år blev Utbildningsenheten på Göteborgs universitet hbtq*-certifierad. Därmed är Göteborgs universitet det första universitetet i Sverige som har en del av sin verksamhet certifierad. Fler enheter inom Gemensamma förvaltningen är på gång att få utbildning.

En stimulerande och dynamisk arbetsmiljö med självklar respekt för allas lika värde är något Göteborgs universitet lyfter fram i den egna visionen. Den gemensamma värdegrunden för alla statsanställda utgår bland annat från principen om att den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Principen är fastlagd i grundlag och lag och lägger en professionell plattform för den som är anställd i staten.

En hbtq-certifiering ger verktyg för att kunna arbeta systematiskt med dessa frågor. Utbildningen tar upp frågor som arbetsmiljö, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Den berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar.

– Det är viktigt att reflektera över hur vi bemöter varandra. Om en person upplever sig välkommen från början läggs grunden för en fortsatt positiv kontakt, säger Stina Sundling, områdeschef på Området för verksamhetsstöd vid Gemensamma förvaltningen.

Utbildningsenheten är en del av Området för verksamhetsstöd. Områdets ledningsgrupp har prioriterat några frågor att arbeta med gemensamt under en tid, över enhetsgränser. En av dem är ökad kunskap om hbtq-frågor. Utbildningsenheten är nu först ut med certifiering och kommer att arbeta vidare med den handlingsplan som ingår i processen.

– Vi tar olikheter på allvar och vi kan prata om det. Våra medarbetare möter dagligen både kollegor och studenter, men också de som är intresserade av att studera eller arbeta hos oss. Vi vill skapa ett klimat för att våga vara sig själv, säger Karin Åström, enhetschef på Utbildningsenheten.

I listan över verksamheter som har certifierats på samma sätt finns bland annat sjukhus, fotbollsföreningar, kriminalvården, bibliotek, ungdomsmottagningar och äldreboende. Med på listan finns också en högskola: Studenthälsan på Högskolan i Halmstad. Göteborgs universitet är det första universitetet i Sverige som har delar av sin verksamhet certifierad.

Inom Området för verksamhetsstöd ingår sex enheter och ett kansli. I områdets handlingsplan för jämställdhet och likabehandling finns målet att alla dess medarbetare ska ha gått någon form av hbtq-utbildning senast 2018. I handlingsplanen finns också inspirationsföreläsningar om jämställdhet och likabehandling inplanerade för samtliga medarbetare. I höst har föreläsningen fokus på breddad rekrytering av medarbetare.

Mer information

Fakta

*hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. 

Vad innebär en hbtq-certifiering
Certifieringen leds av en utbildare från RFSL och genomförs under cirka fem månader. Samtliga anställda i verksamheten genomgår utbildningen och är delaktiga i utvecklingsarbetet. Under certifieringen bildar verksamheten en hbtq-grupp, som driver arbetet med att ta fram en handlingsplan. Efter avslutad certifiering ska:

 • De anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer
 • Verksamheten ha påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv
 • Läs mer om certifiering på RFSL:s hemsida

Jessica Glanzelius och Catarina Östlund

Artikeln publicerades först på: medarbetarportalen.gu.se

Direktingångar till de olika lärarprogrammen

Blanketter

Blanketter och formulär, t ex för studieuppehåll, hittar du direkt under din programsida!

Utbildningsenheten på Göteborgs universitet först ut bland universitet med hbtq-certifiering

I september i år blev Utbildningsenheten på Göteborgs universitet hbtq*-certifierad. Därmed är Göteborgs universitet det första universitetet i Sverige som har en del av sin verksamhet certifierad. Fler enheter inom Gemensamma förvaltningen är på gång att få utbildning.

En stimulerande och dynamisk arbetsmiljö med självklar respekt för allas lika värde är något Göteborgs universitet lyfter fram i den egna visionen. Den gemensamma värdegrunden för alla statsanställda utgår bland annat från principen om att den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Principen är fastlagd i grundlag och lag och lägger en professionell plattform för den som är anställd i staten.

En hbtq-certifiering ger verktyg för att kunna arbeta systematiskt med dessa frågor. Utbildningen tar upp frågor som arbetsmiljö, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Den berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar.

– Det är viktigt att reflektera över hur vi bemöter varandra. Om en person upplever sig välkommen från början läggs grunden för en fortsatt positiv kontakt, säger Stina Sundling, områdeschef på Området för verksamhetsstöd vid Gemensamma förvaltningen.

Utbildningsenheten är en del av Området för verksamhetsstöd. Områdets ledningsgrupp har prioriterat några frågor att arbeta med gemensamt under en tid, över enhetsgränser. En av dem är ökad kunskap om hbtq-frågor. Utbildningsenheten är nu först ut med certifiering och kommer att arbeta vidare med den handlingsplan som ingår i processen.

– Vi tar olikheter på allvar och vi kan prata om det. Våra medarbetare möter dagligen både kollegor och studenter, men också de som är intresserade av att studera eller arbeta hos oss. Vi vill skapa ett klimat för att våga vara sig själv, säger Karin Åström, enhetschef på Utbildningsenheten.

I listan över verksamheter som har certifierats på samma sätt finns bland annat sjukhus, fotbollsföreningar, kriminalvården, bibliotek, ungdomsmottagningar och äldreboende. Med på listan finns också en högskola: Studenthälsan på Högskolan i Halmstad. Göteborgs universitet är det första universitetet i Sverige som har delar av sin verksamhet certifierad.

Inom Området för verksamhetsstöd ingår sex enheter och ett kansli. I områdets handlingsplan för jämställdhet och likabehandling finns målet att alla dess medarbetare ska ha gått någon form av hbtq-utbildning senast 2018. I handlingsplanen finns också inspirationsföreläsningar om jämställdhet och likabehandling inplanerade för samtliga medarbetare. I höst har föreläsningen fokus på breddad rekrytering av medarbetare.

Mer information

Fakta

*hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. 

Vad innebär en hbtq-certifiering
Certifieringen leds av en utbildare från RFSL och genomförs under cirka fem månader. Samtliga anställda i verksamheten genomgår utbildningen och är delaktiga i utvecklingsarbetet. Under certifieringen bildar verksamheten en hbtq-grupp, som driver arbetet med att ta fram en handlingsplan. Efter avslutad certifiering ska:

 • De anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer
 • Verksamheten ha påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv
 • Läs mer om certifiering på RFSL:s hemsida

Jessica Glanzelius och Catarina Östlund

Artikeln publicerades först på: medarbetarportalen.gu.se

Aktuellt

Nyheter

 • Registreringarna till Act Sustainable 2020 öppna

  [2020-10-19] Från och med nu är registreringarna till Act Sustainable öppna. Glöm inte att varje programpunkt kräver en egen registrering, men du kan anmäla dig till hur många programpunkter du vill.

 • Hur funkar det att plugga på distans? Delta i universitetsbibliotekets fotodagbok

  [2020-10-07] Hur påverkar distansarbetet din studiemiljö? Är det ensamt eller skönt och lugnt? Får du det stöd du behöver? Det vill vi på Göteborgs universitetsbibliotek ta reda på för att kunna erbjuda rätt tjänster

 • Hållbart studieliv i fokus

  [2020-10-05] I början av september publicerades Hållbart studieliv, en informationssatsning riktad till dig som student. Den nya informationen i Studentportalen är startskottet på ett utvecklingsarbete för att ge dig stöd och ökade förutsättningar till ett hållbart studieliv.

Temadag 21 oktober

Eftermiddag för lärarstudenter. Fyra ideella organisationer presenterar sin verksamhet.

Sidansvarig: Webbredaktör|Sidan uppdaterades: 2017-10-17
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/minastudier/lararutbildning//utbildningsenheten-pa-goteborgs-universitet-forst-ut-bland-universitet-med-hbtq-certifiering.cid1522743?feedbackForm=true&returnAddress=http%3A%2F%2Fstudentportal.gu.se%2Fminastudier%2Flararutbildning%2F%2Futbildningsenheten-pa-goteborgs-universitet-forst-ut-bland-universitet-med-hbtq-certifiering.cid1522743%3FskipSSOCheck%3Dtrue%26referer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.se%252F&recipientName=Webbredakt%F6r&encodedEmail=aGVsZW5lLm5vcmxpbmdAZ3Uuc2U&skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.se%2F
Utskriftsdatum: 2020-10-24

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?