Till startsida

Utanför utbytesavtal

Många studenter vid vår fakultet åker utomlands och gör datainsamling eller praktik vid en organisation eller institution utanför befintliga samarbetsavtal/partners. Dessa studenter söker inte alltid en plats i ordinarie ansökningsomgång men ska ändå fylla i ett formulär online före utresa för att täckas av försäkring och inkluderas i Göteborgs universitets kris och katastrofplan om något oförutsett händer i annat land. 

Om du åker utanför utbytesavtal behöver du:

Försäkring

Först när SAIO har mottagit en onlineansökan enligt ovan samt ett relevant signerat avtal för vistelsen kan en försäkring utfärdas.

Att ordna praktiskt

Studenter som reser på egna externa kontakter är själva ansvariga för boende, resa, visum, finansiering, stipendier etc. Dock finns det flera råd och tips att få via SAIO så ta gärna kontakt med din internationella koordinator.

Datainsamling för uppsats/examensarbete

Studenter som skriver sin uppsats eller gör sin datainsamling för en partner eller extern kontakt, blir i och med detta välkomnad till en internationell miljö och verksamhet. Det är viktigt att reflektera kring att den verksamhet som tar emot dig, oavsett om det är ett sjukhus, en klinik, en vårdavdelning, en skola eller annan organisation, avsätter tid och i vissa fall begränsade personella och materiella resurser för att möjliggöra datainsamling för våra studenter.

Oavsett om du skriver för en partner eller hos en extern kontakt så är du en ambassadör för vårt universitet. Som student och ambassadör för Göteborgs universitet ska du visa respekt och vara transparent i ditt arbete, både under studiens gång och i samband med att du slutför sin studie. Det är också viktigt att reflektera kring att du under din datainsamling är en besökande gäst i en annan miljö med andra normer, värderingar och arbetssätt.

Reflektera kring hur en liknande situation hade sett ut i Sverige, exempelvis att en internationell student kommer in på akuten på Östra sjukhuset och börjar ställa frågor till personal eller till patienterna. Hade det varit tillåtet? Vilka tillstånd hade krävts för att få lov att göra det i Sverige? Vad behövs från mottagande enhet eller ansvarig? Vilka frågor får man lov att ställa (etiska ställningstaganden, tystnadsplikt, patientansvar)?

Bra att veta:

Du påbörjar projektplanen först efter du fått en plats. Observera att urvalskriterier och inga släpande kurser gäller även för studenter som åker ut på uppsats (inkl. externa kontakter). Studenter som planerar att söka stipendier (MFS eller Sahlgrenska resestipendium) för datainsamling/uppsats ska i första hand ta kontakt med internationaliseringsansvarig för vidare vägledning och för att få en svensk handledare och tidig handledning.

 • En uppsats utomlands innebär merkostnader såsom resa, kostnader för tolk, etiska tillstånd eller annan administrativ support som du bör budgetera för.
 • Observera att man söker stipendierna terminen före uppsatskursen.
 • Studenter vid institutionen för vårdvetenskap kan enbart tilldelas antingen MFS eller Sahlgrenska akademins resestipendium, inte både och.
 • Projektplan skrivs på engelska så att den kan kommuniceras med internationell kontaktperson/värduniversitet.
 • Observera att på vissa av våra program måste du som utresande student på datainsamling vara beredd att skriva klart projektplan tidigare än andra klasskamrater (oftast terminen före).

Som student vid Sahlgrenska akademin som gör datainsamling utomlands, ska du:

 • i förväg förbereda en projektplan på engelska tillsammans med din svenska handledare och vara överens om innehåll och struktur. Observera att detta innebär att en hel del tid läggs på projektplanen, i vissa fall före det faktiska uppsatsarbetet (kursen) har startat.
 • i vissa fall i förväg presentera projektplan på engelska gentemot den internationella parten som kan reflektera kring innehåll, tycka till samt se över eventuella etiska överväganden i värdlandet.
 • följa de anvisningar som ges inför utresa och under pågående utlandsvistelse samt de regler som gäller vid det lärosäte, sjukhus, arbetsplats eller motsvarande som du besöker.
 • vid t.ex. fältstudier hålla dig till överenskommen projekt plan och planering vad gäller tiden. Om svårigheter föreligger att följa planen ska du rådgöra med lokal handledare och handledare hemmavid för att därefter föreslå förändringar i planeringen.
 • agera med respekt för värdlandets kultur och tradition, sociala struktur och religion samt respektera kläd-och uppförandekoder.
 • visa respekt för andra studenter, lärare, patienter och familjer liksom för hälso-och sjukvårdspersonal.
 • observera att när du välkomnas till att få slutföra din empiriska studie i en internationell miljö ska du också presenterade resultat du får inom ramen för studien. Du ska därmed innan hemresa vara beredd att presentera ditt arbete och resultat för den enhet som mottagit dig, dvs där du gjort datainsamlingen för studien.
 • vid hemkomst förväntas du också presentera ditt slutgiltiga arbete och resultat för ansvarig institution inom ramen för kursen.

Praktik

Notera att programmet på förhand måste godkänt utlandspraktiken. Vissa program godkänner inte att studenter gör praktik utanför avtal. Kolla med internationell samordnare vad som gäller på ditt program!
 

Sidansvarig: SAIO|Sidan uppdaterades: 2021-01-20
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/minastudier/sahlgrenska/studerautomlands/internationellamojligheter/utanfor-utbytesavtal/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2021-10-26

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?