Till startsida

Examensarbete

Här hittar du information kring examensarbeten. Notera att rutiner och riktlinjer skiljer sig åt mellan olika kurser beroende på vilken institution som ger dem och vilket program du går.

Vad är ett examensarbete?

Examensarbetet är ett självständigt projekt som ger fördjupade kunskaper inom något av biologins/molekylärbiologins forskningsområden och förbereder för arbetsliv och forskarstudier. Examensarbetet görs under handledning i en forskargrupp, på ett företag eller myndighet. Examination sker genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation av dina resultat.

För att kunna göra ett examensarbete måste du ha sökt och vara antagen till en relevant examenskurs.

 • Vilka inriktningar kan man ha på sitt exjobb?

  kandidatnivå kan du välja mellan två kurser - examenskurs i biologi respektive molekylärbiologi. Vilken kurs du ska välja beror dels på vilket program du läser, dels vilken inriktning ditt projekt har. Examenskursen i biologi omfattar projekt inom ekologi, fysiologi, naturvårdsbiologi, systematik samt marinbiologi, medan kursen i molekylärbiologi omfattar projekt inom molekylärbiologi, genetik, mikrobiologi, bioinformatik samt immunologi.

  avancerad nivå (master) finns flera specialiserade kurser.

  Inriktning biologi

  • Biodiversitet och systematik (BIO705)
  • Evolutionär ekologi och beteendebiologi (BIO715)
  • Fysiologi och cellbiologi (BIO725)
  • Naturvårdsbiologi (BIO795)
  • Marin ekologi (BIO765)

  Inriktning molekylärbiologi

  • Molekylärbiologi (BIO780) (inbegriper även genetik, mikrobiologi och immunologi)
  • Genomik och systembiologi (BIO735)

  Vilken kurs du ska välja beror dels på vilket masterprogram du är antagen till och vilka kurser du har läst, dels vilket projekt/handledare du har. Normalt ska handledaren vara på den institution som ger kursen.

 • Hur söker jag examenskursen?

  Kurserna söks via antagning.se. Registreringen sköts av kansliet (det vill säga, det är ingen web-registrering).

  kandidatnivå är endast 15 hp-kurserna (BIO602 och BIO612) sökbara. Förlängning till 30 hp (BIO603 respektive BIO613) görs efter överenskommelse med handledare och kursansvarig. Kursen kan påbörjas vid alla kursstartstillfällen, det vill säga september, november, januari, mars och juni.

  På motsvarande vis söks 30 hp-kursen på avancerad nivå  för eventuell förlängning till 60 hp (eller 45 hp) när du har klart med ett projekt.

  Innan du söker en examenskurs är det bra att ta reda på vilka möjliga examensprojekt det finns på de olika institutionerna. Du kan också hitta projekt utanför biologiinstitutionerna, till exempel på företag eller myndigheter. I så fall måste det först ha godkänts av kursledare/examinator.

 • När kan jag börja mitt exjobb?

  kandidatnivå kan du söka till samtliga ordinarie kursstartstillfällen, det vill säga september, november, januari och mars. Du kan även påbörja ditt arbete i juni. Du söker då till period 2 på våren.

  avancerad nivå startar kurserna normalt vid terminsstart men efter överenskommelse med handledare och kursledare kan du även starta i mars, juni eller november.

  För att bli antagen till och registrerad på kursen måste du uppfylla de formella förkunskapskraven samt ha klart med projekt och handledare.

 • Hur hittar jag handledare och projekt?

  Vanligtvis förväntas du ha klart med projekt och handledare innan kursen startar. Det är ditt ansvar att själv kontakta lämpliga personer i god tid innan. Det kan exempelvis vara lärare som du har haft på tidigare kurser. Begränsa dig dock inte till dessa utan titta till exempel på institutionernas hemsidor för att läsa mer om vilken forskning som bedrivs.

  Läs mer om möjliga projekt inom:

  Har du frågor och funderingar kan du alltid kontakta kursledaren för examenskursen inom det ämnesområde du är intresserad av (se nedan: Examenskurser på grundnivå respektive avancerad nivå) för att diskutera möjliga projekt och handledare. Detta är särskilt viktigt om du vill göra ett externt examensarbete till exempel på företag eller myndighet.

 • Examenskurser på grundnivå

  BIO602 Biologi, 15 hp

  (samt BIO603, 30 hp)
  kursledare: Lotta Kvarnemo
  Ges av: Institutionen för biologi & miljövetenskap

  BIO612 Molekylärbiologi, 15 hp

  (samt BIO613, 30 hp)
  Kursledare
  : Jeanette Nilsson
  Ges av: Institutionen för kemi & molekylärbiologi

  Förkunskapskrav

  Alternativ 1: Baskurs i biologi/molekylärbiologi (BIO900-BIO920), 75 hp eller motsvarande baskurs i biologi/molekylärbiologi om minst 60 hp.

  Alternativ 2: Baskurser i marin vetenskap (MAR101-112+NTH001), 120hp eller motsvarande baskurs i marin vetenskap.

  Alternativ 3: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp samt ha läst och vara godkänd på minst en av baskurserna i biologi/molekylärbiologi (BIO900-BIO920) eller motsvarande.

  För alla tre alternativen krävs dessutom minst en genomgången fördjupningskurs i biologi/molekylärbiologi om (minst) 15 hp, inom relevant ämnesområde.

 • Examenskurser på avancerad nivå

  Inriktning biologi

  Följande kurser ges av institutionen för biologi & miljövetenskap

  BIO705 Biodiversitet och systematik, 30 hp
  (samt BIO706, 45 hp  & BIO707, 60 hp)
  Kursledare: Bengt Oxelman

  BIO715 Evolutionär ekologi och beteendebiologi, 30 hp
  (samt BIO716, 45 hp & BIO717, 60 hp)
  Kursledare: Staffan Andersson

  BIO725 Fysiologi och cellbiologi, 30 hp
  (samt BIO726, 45 hp & BIO727, 60 hp)
  Kursledare: Catharina Olsson

  BIO795 Naturvårdsbiologi, 30 hp
  (samt BIO796, 45 hp & BIO797,60 hp)
  Kursledare: Karin Hårding

  Följande kurs ges av institutionen för marina vetenskaper

  BIO765 Marin ekologi, 30 hp
  (samt BIO766, 45 hp & BIO767 60 hp)
  Kursledare: Pierre De Witt

  Inriktning molekylärbiologi

  Följande kurser ges av institutionen för kemi och molekylärbiologi

  BIO780 Molekylärbiologi, 30 hp
  Kursledare: Jeanette Nilsson

  BIO735 Genomik & systembiologi, 30 hp
  Kursledare: Anders Blomberg

  Förkunskapskrav

  För att vara behörig till examenskurs på masternivå krävs:

  • godkända baskurser i biologi/molekylärbiologi (motsvarande BIO900-920),
  • minst en godkänd fördjupningskurs, 15 hp inom samma ämnesområde som examenskursen
  • samt ett godkänt examensarbete på kandidatnivå.

  OBS! Du måste vara godkänd på samtliga baskurser. Här ges ingen dispens.

 • Vad betyder "antagen med villkor"?
 • Rutiner för arbete med försöksdjur

  Om ditt exjobbsprojekt innebär att du ska arbeta med någon av djurgrupperna bläckfisk, fiskar, groddjur, reptiler, fåglar eller däggdjur, måste du ha genomgått en utbildning i försöksdjurskunskap innan du får börja arbeta praktiskt med försöken. Det är din handledare som skall anmäla dig till LAS-utbildningen (LAS = laboratory animal science), och detta kan göras innan kursstart.

  Utbildningen är uppdelad i två delar, en teoretisk och praktisk. Den teoretiska delen består av en kurs i svensk lagstiftning, etik och 3R och en djurspecifik kurs. Denna del är nätbaserad och du kan därför göra detta när du vill.

  När du är klar med den teoretiska delen ska du få en praktisk utbildning i de procedurer du kommer att använda under ditt projekt. Denna del av utbildningen sköts vanligtvis av din handledare. När handledaren anser att du är redo att arbeta självständigt med djur i ditt projekt meddelar han föreståndaren för försöksdjursverksamheten som utfärdar ett intyg.

  Därefter är du redo att börja arbeta praktiskt med försöken! Spara ditt intyg då du kan behöva visa upp det vid inspektion av djuravdelningen.

Studievägledning

Biologi

Epost: education@biology.gu.se
Besöksadress: Zoologen, Medicinaregatan 18A

Molekylärbiologi

E-post: svl.molbio@cmb.gu.se
Besöksadress: Lundberg lab, Medicinaregatan 9C

 

Sidansvarig: Camilla Persson|Sidan uppdaterades: 2021-09-21
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://studentportal.gu.se/minastudier/science/student-biologi/examensarbete/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2022-12-10

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?