Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillgodoräkning och undantag

Institutionen för språk och litteraturer

Tillgodoräkning

För att kunna tillgodoräkna dina tidigare studier (från Göteborgs universitet, annat svenskt lärosäte, eller utländskt lärosäte) hos oss behöver du först vara antagen till en kurs. Därefter ska du göra en skriftlig begäran om tillgodoräkning. Förutom detta behöver vi dessa underlag:

För studier vid Göteborgs universitet eller annat svenskt lärosäte:

 • utdrag från LADOK/resultatintyg
 • kursplan och litteraturlista till den kurs du gått.

För studier du bedrivit vid utländska lärosäten:

 • Transcript of Records där betyg, innehåll och omfattning tydligt framgår. Kopior på transcripts från studier utomlands, som inte är utbytesstudier genom Göteborgs universitet, ska alltid vara vidimerade.
 • kursplan, handlingar som beskriver kursen och dess omfattning
 • litteraturlista

Den här blanketten ska fyllas i:

 • Ansökan om tillgodoräknande (du hittar den under Studieinformation/blanketter på den här sidan)

Se vidare anvisningar på blanketten

Tentera av kurser

Det finns ingen formell möjlighet att tentera av en kurs. Det går inte att göra ett prov för att få klart hela kursen, utan du måste göra de examinationer som en kurs innehåller. Däremot är du som student fri att själv välja att bara göra examinationerna i kursen, resten av utbildningen måste du inte delta i – så länge det inte är obligatoriskt. För de flesta är det dock svårt att klara examinationerna i en kurs utan att delta i någon undervisning. Då behöver du oftast ha inhämtat kunskapen på annat sätt tidigare.

Du behöver söka och bli antagen till kursen samt registrera dig på den och därefter anmäler du dig till de examinationer som ingår i kursen vid ordinarie provtillfällen. OBSERVERA att vissa delkurser tillämpar löpande muntlig examination vilket förstås kräver närvaro. Du behöver därför vara noga när du planerar dina studier så du inte missar något sådant moment.

Vid avslag

Om du får avslag på din begäran om tillgodoräknande och anser att universitetets beslut är felaktigt kan du överklaga det.

Överklagandet ska vara skriftligt och i skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas, den ändring av beslutet som önskas och varför du önskar att beslutet ändras. Härutöver ska skrivelsen innehålla uppgift om ärendets diarienummer samt dina kontaktuppgifter (namn, postadress, e-postadress och telefonnummer samt mobiltelefonnummer).

Skrivelsen ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, men sändas till registrator vid Göteborgs universitet. Kontaktuppgifter: https://www.gu.se/om-universitetet/kontakt
Skrivelsen ska ha kommit in till registrator senast tre veckor efter det att du fick del av beslutet. Universitetet prövar om överklagandet kommit in i rätt tid. Kommer överklagandet in för sent kan det inte prövas.

Under förutsättning att överklagandet inkommit i tid insänds därefter ditt överklagande tillsammans med ett eventuellt yttrande från institutionen till Överklagandenämnden för högskolan som är en separat myndighet (www.onh.se). De fattar det slutgiltiga beslutet.

Undantag från förkunskapskrav och reell kompetens för språk- och programkurser

Det som står här om undantag för förkunskapskrav gäller endast om du är antagen till något av våra program; Internationella språkprogrammet, Språk- och interkulturell kommunikation, Översättarprogrammet eller om du läser på Ämneslärarprogrammet. Det gäller alltså inte kurser som du söker till via antagning.se. För kurser som söks genom antagning.se hänvisas till Sektionen för antagning och information på antagning.se.

Information om reell kompetens finns längre ner på sidan

Undantag från förkunskapskrav

För att kunna antas till nästa kurs i ditt program måste du uppfylla förkunskapskraven. Förkunskapskraven anges alltid i kursplanen för nästa kurs. Om du inte uppfyller förkunskapskraven men det finns omständigheter som gör att du ändå kan tillgodogöra dig innehållet i nästa kurs – då kan du ansöka om undantag från förkunskapskrav. Att ansöka om undantag från förkunskapskraven innebär inte att du automatiskt blir beviljad det. Detta prövas när du skickat in din ansökan.

När kan du beviljas undantag från förkunskapskrav?

 • När institutionen gjort ett uppenbart fel som orsakat att du inte kunnat uppfylla förkunskapskraven.
 • När du kan påvisa att du kan tillgodogöra dig kursens innehåll utan att uppfylla förkunskapskraven.

När kan du inte beviljas undantag från förkunskapskrav?

 • När det inte finns omständigheter som anses kompensera för att du inte uppfyller förkunskapskraven och du inte anses ha förutsättningar att tillgodogöra dig kursens innehåll.
 • Utifrån framtida förväntade resultat i dina studier.
 • Utifrån särskilda skäl (exempelvis att du behöver högskolepoängen för att få studiemedel, att du önskar om att komma vidare i programmet, att du inte vill få luckor i studierna, att du har medicinska eller andra personliga skäl som gjort att du inte uppfyller förkunskapskraven). De enda särskilda skäl institutionen tittar på är om institutionen hanterat ett ärende fel som gjort att du inte kunnat uppfylla förkunskapskraven.

I din ansökan om undantag ska du alltså redogöra för eventuella särskilda skäl men framförallt det som du anser kompenserar för att du inte uppfyller förkunskapskraven och hur du därigenom ändå kan tillgodogöra dig kursens innehåll.

Reell kompetens till nästa programkurs

Du kan även ansöka om prövning av så kallad reell kompetens, vilket innebär att du har de kompetenser som gör att du uppfyller förkunskapskraven och härigenom kan tillgodogöra dig utbildningen. Observera att även detta endast avser dig som är antagen till något av våra utbildningsprogram och där institutionen ansvarar för antagningen. För information om kurser och program som söks genom antagning.se, se information nedan under Reell kompetens – bedömning av språkkunskaper och på antagning.se.

Efter att ansökan skickats in prövas den av institutionen. Reell kompetens kan bland annat vara följande:

 • Svensk eller utländsk utbildning
 • Praktisk erfarenhet
 • Någon annan omständighet som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

För att kunna göra bedömning av reell kompetens krävs också skriftliga underlag där det tydligt framgår vilka meriter den reella kompetensen anses motsvara. I det fall du vill hänvisa till reell kompetens, ange de kompetenser du har och bifoga skriftliga underlag för det som gör att du anser att du uppfyller förkunskapskraven och härigenom kan tillgodogöra dig utbildningen.

Reell kompetens – bedömning av språkkunskaper

Institutionen kan även erbjuda prövning i reell kompetens om du inte uppfyller förkunskapskravet i språk för programmet Språk och interkulturell kommunikation samt om du ansökt till någon av våra grundkurser i engelska, franska, spanska eller tyska. För detta används inte blanketten nedan, utan du kan läsa mer på:

Ansökan om undantag från förkunskapskrav och prövning av reell kompetens för programkurser

Ansökan om undantag från förkunskapskrav eller bedömning av reell kompetens till programkurser där institutionen ansvarar för antagningen görs genom blanketten och lämnas till utbildningshandläggare vid institutionen för språk och litteraturer senast tre veckor innan kursstart. Följ instruktionerna på blanketten noggrant. Ansökan bör vara institutionen tillhanda senast tre veckor innan kursstart. Ansökningar som inkommer senare än tre veckor innan kursen startar behandlas i mån av tid och kan därför att komma prövas efter kursstart.

Den här blanketten ska fyllas i:

 • Ansökan om undantag från förkunskapskrav (du hittar den under Studieinformation/blanketter på den här sidan)

 

Studieinformation

Blanketter

Ansökan om studieuppehåll

Ansökan om tillgodoräknande

Ansökan om undantag från förkunskapskrav

Regler

 • För studier på grundnivå och avancerad nivå
 • För examination
 • För utbildning på forskarnivå

Till sidan Lokala studieregler

Sidansvarig: Annika Andersson|Sidan uppdaterades: 2021-02-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/tillgodorakning-och-undantag/?languageId=100000&skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2023-10-03