Till startsida

Jämlikhet, jämställdhet, likabehandling

Som student vid Göteborgs universitet har du rätt till ett likvärdigt bemötande. På den här sidan har vi därför samlat information om hur du går tillväga om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering och/eller trakasserier av något slag.

Vad gör jag om jag utsatts för diskriminering och/eller trakasserier?

 • Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering och/eller trakasserier av något slag, ska du tala om det för prefekten på din institution eller annan anställd vid universitetet, som har skyldighet att informera prefekten om vad som har hänt.
   
 • Om det inte är möjligt att kontakta någon vid din institution kan du kontakta närmast högre nivå i organisationen, exempelvis dekan.
   
 • Du ska informera universitetet oavsett om det är en anställd eller en student som utsatt dig för diskriminering och/eller trakasserier.
   
 • För att få råd och stöd kan du kontakta likabehandlingsrepresentanten/erna på din institution, studentkårerna och studenthälsovården.

Vad händer när jag rapporterar?

 • När prefekten får veta att du upplever dig ha blivit utsatt, ansvarar denna för att utreda omständigheterna så att eventuella åtgärder kan vidtas omgående.
   
 • I utredningen får du berätta vad som hänt, när det hände, vem/vilka som var involverade och beskriva din upplevelse av omständigheterna.
   
 • Du får information av din prefekt om hur ärendet kommer att behandlas och på vilket sätt du får återkoppling i ärendet.
   
 • Ingen vid universitetet, vare sig enskild anställd eller student, får utsätta dig för negativa handlingar på grund av att du har gjort en anmälan.

Var kan jag få stöd?

Du kan få råd och stöttning av likabehandlingsrepresentanten/erna på din institution, av studentkårerna och av studenthälsovården.

Information om universitetets arbete

Universitetet arbetar för att skapa inkluderande normer och värderingar för att främja en god studie- och arbetsmiljö där alla har möjlighet att utvecklas. För att motverka diskriminering och trakasserier bedrivs ett aktivt förebyggande arbete.

Ledningen ansvarar för att det bedrivs ett aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete på universitetet. Prefekten är ansvarig på institutionsnivå. En likabehandlingsrepresentant ska utses vid varje institution. Likabehandlingsrepresentanten är ett stöd till prefekten i att ta fram en likabehandlingsplan med mål och åtgärder för likabehandlingsarbetet samt stöd i återrapportering av resultaten. Likabehandlingsrepresentanten är kontaktperson för studenter och anställda i frågor om jämställdhet och likabehandling.

På universitetsgemensam nivå handlar arbetet om att samordna och utveckla universitetets jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Arbetet utgår från policyn för jämställdhet och likabehandling och de lagar som styr arbetet i universitetets roll som arbetsgivare, lärosäte och myndighet. En av lagarna är diskrimineringslagen, vars syfte är att motverka diskriminering och trakasserier.

Jämställdhet och likabehandling vid Göteborgs universitet i Medarbetarportalen

Var kan jag få stöd?

Du kan få råd och stöttning av likabehandlingsrepresentanten/erna på din institution, av studentkårerna och av studenthälsovården.

 

Sidansvarig: Utbildningsenheten|Sidan uppdaterades: 2018-04-23
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/likabehandling/?languageId=100000&skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Utskriftsdatum: 2020-02-29

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?