Bild
Surfare på strand i Kalifornien
Foto: Jeremy Bishop Pexels

Utbytesstudier i Nordamerika

USA och Kanada är populära studiedestinationer. Här hittar du allt – världsmetropoler, enorma nationalparker, kultur och historia. Förbättra dina språkkunskaper och ta del av det stora kursutbudet, där i princip allt är på engelska.

Utbildningssystemen i Nordamerika

Utbildningssystemen i USA och Kanada är likartade. Det första året läser studenter i USA och Kanada kurser som är anpassade för nyantagna studenter. För dig som utbytesstudent kan det därför vara bra att du läser kurser inom ditt ämnesområde där du redan har påbörjat dina studier, för att kunna få dina utbytesstudier tillgodoräknade.

Det är viktigt att veta att i USA och Kanada läser du alla kurser, 4-5 kurser, parallellt. Examination på kurserna sker genom uppsatser och skriftliga prov löpande under terminen och vid terminens slut finns en avslutande tentamen då alla de kurser du läst under terminen tenteras, ”final exams”.

I USA och Kanada läser du generellt 15 credits per termin på kandidatnivå och 12 på Masternivå som motsvarar 30 HP. 

Språkkunskaper

För att studera i Nordamerika krävs goda kunskaper i engelska. Till de flesta av våra partneruniversitet krävs officiellt engelska test (TOEFL eller IELTS). Information finns under respektive universitet längre ner på sidan. Om du söker till ett universitet som kräver TOEFL eller IELTS rekommenderar vi att du bokar tid för sådant test så tidigt som möjligt eftersom platserna på proven snabbt fylls upp.

Kostnader

Det är bra att vara medveten om att det kostar en del att göra utbyte i USA och Kanada, så att du kan börja söka stipendier så snabbt som möjligt om du erbjuds en plats.

För utbyte i USA så är följande kostnader oftast aktuella: engelskatest i form av TOEFL eller IELTS (ca 3500 SEK), visum (ca 6000 SEK), försäkring (mellan 6000 och 10.000 SEK), samt eventuella tillkommande mindre avgifter för nyttjande av tjänster vid partneruniversitetet. Utbyte i Kanada kostar något mindre eftersom visumet inte är lika dyrt, och det är vanligt att partneruniveristeten godtar den försäkring du har med dig från GU. I övrigt är levnadskostnader så som boende och mat något dyrare än i Sverige. 

Intyg om ekonomiska tillgångar

För studier i USA krävs ett intyg, Financial statement, som visar att du har de ekonomiska tillgångar som krävs för att uppehålla dig i landet. Ett sådant intyg lämnas ofta tillsammans med ansökan om uppehållstillstånd. En del universitet vill också att du lämnar ett  Financial statement när du ansöker om antagning till utbytesstudier.

Ett Financial statement kan till exempel vara ett intyg från CSN, ifall du har sökt studiemedel för utlandsstudier. Det kan också vara ett bankintyg som stärker att du har tillgångar, till exempel genom att dina föräldrar intygar att de ansvarar för ditt uppehälle.

Stipendier

Information om stipendier för utlandsstudier hittar du här.

GU:s gemensamma utbytesplatser

I följande länder har Göteborgs universitet avtal på central nivå, vilket betyder att de flesta av universitetets studenter kan söka utbytesplatser där. Det gäller dock inte alla studenter, möjligheten att åka på centrala, universitetsgemensamma avtal skiljer sig åt mellan de olika fakulteterna. Du behöver kolla vad som gäller vid din fakultet, och att lärosätet ger kurser inom ditt ämnesområde.

Kontakt

Har du frågor om de GU-gemensamma utbytesplatserna? Kontakta International Centre.

Din fakultets/institutions utbytesplatser

Under rubriken Information från fakultet och institution nedan hittar du utbytesplatser inom ditt ämnesområde. Om du inte hittar någon information betyder det att det inte finns några avtal inom ditt ämnesområde.

Kontakt

Har du frågor om de ämnesspecifika utbytesplatserna? Kontakta internationell koordinator vid din institution eller fakultet.