Länkstig

Ändra kontaktuppgifter i våra system

För att du inte ska missa viktig information från universitetet är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Du ändrar själv dina kontaktuppgifter i Ladok, men behöver även tänka på att vidarebefordra din studentmail om du inte använder den.

E-post i Ladok

I Ladok anger du själv den e-postadress som du vill bli kontaktad på.

  • Om du inte har studerat på högskola/universitet tidigare kommer den e-postadress du uppgav vid anmälan på antagning.se att finnas automatiskt i Ladok.
  • Om du däremot har studerat innan kommer samma e-postadress du hade då att finnas kvar. 

Även om du är student på flera olika lärosäten samtidigt så har du bara en e-postadress i Ladok. Det är därför extra viktigt att du kontrollerar att du har en aktuell e-post i Ladok. Du ändrar till en annan e-postadress i Ladok under Mina uppgifter.

E-post i Canvas

I lärplattformen Canvas är din studentmejl förinställd som standard e-postadress. I Canvas sker kommunikationen framförallt direkt i lärplattformen och inte via e-post, men det finns olika inställningar för att få notiser från lärplattformen via e-post.

När du loggat in kan du lägga till fler e-postadresser och välja vilken e-postadress du vill bli kontaktad på.

Studentmejl

Som student vid Göteborgs universitet har du tillgång till en studentmejl som är densamma som ditt studentkonto följt av @student.gu.se (gus•••••@student.gu.se). Din studentmejl kommer fortfarande att finnas kvar även om du anger en annan e-post i Ladok och Canvas.

För att lätt komma åt din studentmejl kan du ladda ner appen Microsoft Outlook till din telefon. Ett alternativ är att vidarebefordra studentmejlen till en annan app för e-post som du har i din telefon eller på din dator.

Info om studentmejl och vidarebefordran av e-post

Adress

I Ladok syns den adress som du är folkbokförd på hos Skatteverket. Vid behov kan du lägga in en tillfällig adress, som gäller till dess att du tar bort den. Ändra adress genom att gå in på Mina uppgifter i Ladok. Den adress du anger kommer att gälla för alla lärosäten där du är student.

Uppgifter som bara kan ändras av Skatteverket

Ladok hämtar varje vecka uppgifter om folkbokföringsadresser och namn från Skatteverket. Följande uppgifter kan bara ändras av Skatteverket:

  • ändringar i ditt namn
  • hur ditt namn visas (om det finns ett markerat tilltalsnamn så visas bara det i Ladok)
  • folkbokföringsadress

Skatteverkets hemsida

Telefonnummer

Om du vill kan du lägga in ditt telefonnummer i Ladok under Mina uppgifter.

Personnummer

Om du har registrerats med ett interimspersonnummer (består av födelsedatum följt av en bokstav och tre siffror), och därefter har fått ett permanent personnummer ska det uppdateras i Ladok. För att få personnumret uppdaterat i Ladok kontaktar du Servicecenter.

Frågor?

Om du har ytterligare frågor kring adress- och namnändring, kontakta Servicecenter.

Servicecenter