Fler resurser

Här får du tips på resurser som kan vara användbara för läsande och skrivande i akademiska sammanhang. Resurserna finns tillgängliga via webbplatser och universitetsbiblioteken.

Handböcker

Här är exempel på handböcker i akademiskt språk och skrivande. Samtliga finns tillgängliga via Göteborgs universitetsbibliotek.  

Akademiskt läsande och skrivande. Blomström V. & Wennerberg J. (2021).  Studentlitteratur. En bok med råd, förklaringar och praktiska övningar som kan användas som stöd för att utveckla läsande och skrivande i akademiska sammanhang.

Hållbara texter. Grunderna i formellt skrivande. Ask, S. (2011). Liber. En bok som vänder sig till studerande på gymnasie- och högskolenivå och kan fungera som brygga där emellan. 

Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. Blomström, V. & Persson C. (2021). Studentlitteratur. En bok som beskriver olika muntliga, språkliga utmaningar som studenter kan ställas inför, med övningar som kan användas vid självstudier. 

Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. Eriksson, M.G. (2015). Studentlitteratur. En bok som kan användas av de flesta som vill veta mer om refererande och användning av citat, även utanför beteendevetenskaperna. 

Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. Dysthe, O., Herzberg, F. & Løkensgard Hoel, T. (2011). Studentlitteratur. En bok som förmedlar författarnas syn på skrivprocessen och ger råd om hur skrivande kan förstås och praktiseras. 

Talarens hantverk. Att göra framgångsrika presentationer. Lindstedt, I. (2015). Studentlitteratur. En bok om hur muntliga presentationer kan planeras, förberedas och genomföras. 

Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Strömquist, S. (2019). Studentlitteratur. En bok som går igenom uppsatsskrivandets olika faser. 

Ordlistor och lexikon

Här är exempel på ordlistor och lexikon som finns tillgängliga via webbplatser för Svenska Akademien, universitet och myndigheter. 

svenska.se är en webbplats där Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB) finns samlade och fritt tillgängliga. 

En svensk akademisk ordlista (Göteborgs universitet) är en förteckning över 652 ord som är vanliga i akademisk text. Den visar vilken ordklass ett akademiskt ord tillhör, hur det böjs och vad det betyder samt ordets engelska motsvarighet. Den innehåller också exempel på svenska fraser eller meningar där ordet ingår. 

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen är en webbaserad ordbok tillgänglig på Universitets- och högskolerådets webbplats. Ordboken innehåller 2 000 termer på svenska och engelska med information om synonymer, definitioner, anmärkningar och hänvisningar till andra termer eller dokument.

Wordfinder är ett ordbokspaket med lexikon inom olika fackområden som kan användas fritt av studenter vid Göteborgs universitet och laddas ner till den egna datorn.

Språk- och skrivguider

Här är några exempel på guider i språk och skrivande som finns tillgängliga via webbplatser för universitet och myndigheter.

Skrivguiden är en webbplats som ger konkreta råd och rekommendationer om akademiskt skrivande med exempel, illustrationer och praktiska tips. Guiden har tagits fram av bibliotek och skrivverkstäder vid Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå Universitet. 

Frasbanken ger exempel på fraser som kan vara användbara i vetenskapliga arbeten, till exempel i en uppsats. Frasbanken är framtagen av Karolinska Institutets universitetsbibliotek och har en naturvetenskaplig inriktning, men kan användas som inspirationskälla för akademiskt skrivande även inom andra områden. 

Myndigheternas skrivregler är Språkrådets sammanställning av skrivregler och rekommendationer som är en vägledning för alla som skriver inom offentlig verksamhet. Skriften kan laddas ner fritt från webbplatsen för Institutet för språk och folkminnen.

Frågelådan i svenska har svar på frågor om bland annat skrivregler, stavning och användning av ord och uttryck utifrån rekommendationer för offentlig svenska. Tidigare svar går att söka fram men det är också möjligt att ställa nya frågor till Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. 

Filmad föreläsning i 10 avsnitt

Här finns länkar till den inspelade föreläsningen Att läsa, skriva och förstå akademiska texter. Föreläsningen är uppdelad i tio avsnitt med en sammanlagd speltid på cirka 90 minuter.

1. Vad är akademiskt skrivande? 

2. Grunder i källhänvisning

3. Nya begrepp, nyckelord och svåra ord 

4. Tankeskrivande och presentationsskrivande

5. Citat och referat 

6. Referatteknik – steg för steg 

7. Styckeindelning och kärnmening 

8. Den röda tråden och sambandsord 

9. Stilen i det akademiska språket 

10. Inför inlämning

Till filmerna finns instuderingsfrågor som du kan hämta här: 

Lyssna på din text med talsyntes

I den här filmen beskrivs ett par funktioner i talsyntesprogrammet ClaroRead Plus (version 7.2.38) som kan användas för att lyssna igenom andras och egna texter.

Se filmen Lyssna på din text med ClaroRead Plus

Alla studenter vid Göteborgs universitet kan ladda ner ClaroRead Plus och andra programvaror till sin egen dator (Windows eller Mac) via Studentportalens nedladdningstjänst.

Gå till Studentportalens nedladdningstjänst