Länkstig

Lagar och regler som styr utbildningen

Det finns en mängd lagar, regler och lokala styrdokument som ligger till grund för de rättigheter och skyldigheter du har vid Göteborgs universitetet.

Statliga lagar och lokala styrdokument

Högskoleutbildning i Sverige regleras av olika typer av lagar, men universitet och högskolor får även styra mycket själva. Vid Göteborgs universitet finns det gemensamma styrdokument om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Det är beslut fattade av styrelse, rektor eller annat beslutsorgan som ska styra universitetets verksamhet på ett gemensamt och normerande sätt.

Handläggningsordningar

Handläggningsordningar reglerar formerna för arbetet med att implementera övriga styrdokument och annan styrning.

Mer om styrdokumenten

Om du har frågor om innehållet i de olika dokumenten kontaktar du ansvarig funktion för varje enskilt dokument. En lista med samtliga styrdokument vid universitetet hitta du på sidan Styrdokument på gu.se.