Länkstig

Checklista inför studiestart

För att hjälpa dig förstå vad du behöver göra innan terminen börjar har vi skapat en checklista som täcker det allra viktigaste.

Att göra innan kursstart

Det här listan består av generell information som gäller för alla nya studenter. Det kan finnas ytterligare information som gäller för din utbildning. Den informationen får du från din institution eller din fakultet.

Scrolla ner för info från din institution!

Mycket av informationen på Studentportalen gäller för alla studenter, men det finns ofta kompletterande information som bara är relevant för studenter som läser vid en viss institution eller fakultet. Den informationen hittar du längst ner på sidorna i Studentportalen.

När du är inloggad i Studentportalen med ditt studentkonto visas automatiskt kompletterande information från den fakultet och institution som din kurs eller ditt program hör till.

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Alla studenter vid Göteborgs universitet ska ha förutsättningar att klara sina studier. Du som har en funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd utformas som tillsammans med en samordnare på universitetet.

Information och ansökan om pedagogiskt stöd

Antagen till Summer School for Sustainability?

Den 27 juni–2 augusti pågår Göteborgs universitets internationella sommarskola. Studenter som är antagna till sommarskolan hittar all information som är unik för studierna på sidan Summer School for Sustainability.