Länkstig

IA-systemet

I IA rapporterar du avvikelser, incidenter, tillbud och förbättringsförslag inom arbetsmiljö, säkerhet eller miljö och hållbar utveckling. Vi vill veta om något har hänt, var på väg att hända eller dina förslag till förbättring.

Vad är IA-systemet?

Göteborgs universitet använder IA-systemet för att hantera olika händelser. Här kan du rapportera om något har inträffat, om något var nära att inträffa, eller om du har förslag på hur vi kan förbättra något inom tre olika områden: arbetsmiljö, säkerhet och hållbar utveckling. Det du rapporterar följs sen upp av ansvarig från din institution.

Därför är det viktigt att du rapporterar

Vi är ansvariga för din studie- och arbetsmiljö.  Därför att det viktigt för oss att du rapporterar om du råkat ut för något eller upplever brister i universitetets arbete. Det är genom din information som vi kan fortsätta utvecklas.

Så gör du för att rapportera

1. Logga in och påbörja din anmälan

  • Logga in i IA-systemet genom att ange din studentmejl och lösenord.
  • Första gången du loggar in kan du se och bekräfta dina användaruppgifter. Se till att uppgifterna stämmer. Om du vill byta språk gör du det nu under Språk. Klicka på Gå vidare till händelserapportering.
  • Under händelseuppgifter fyller du i när och var händelsen har inträffat.
  • I fältet Var? ska Studentärende vara valt.
  • I fältet Vad? väljer du vad det är du vill rapportera. Läs mer under steg 2.

2. Välj vad du vill rapportera

Om du är osäker på vad du ska använda för område eller händelsetyp, välj det som du tror passar bäst. Om institutionen skulle göra en annan bedömning så kan de ändra området och händelsetypen.

Du kan välja mellan följande händelsetyper:

3. Ange vad som har hänt och skicka in

Beroende på vad du har valt att rapportera kan det se lite olika ut vilka uppgifter som du behöver lämna. När du har skrivit den information som efterfrågas klickar du på Skicka.

Bra att tänka på:

  • Den som tar emot ditt ärende ska förstå vad det är du har anmält, skriv därför så utförligt som du kan.
  • Ange inte namn eller andra personuppgifter i fritextfält. Skriv till exempel läraren istället för lärarens namn, eller student istället för studentens namn.
  • Ange mobilnummer och e-postadress så att händelseansvarig (den som är ansvarig för ditt ärende) kan kontakta dig vid följdfrågor.
  • Rapportera händelser så nära själva händelsen som möjligt, eftersom det underlättar hanteringen av händelsen och säkerställer att risker undanröjs i tid.
  • Anmäl hellre en gång för mycket än inte alls.

Läs mer om vad som gäller

I Studentportalen kan du läsa mer om vad som gäller och vilket stöd du kan få i olika frågor:

Det händer när du har rapporterat en händelse

När du har rapporterat hamnar ditt ärende hos en central målvakt som fördelar ärendet till rätt institution. Det är sedan institutionen som hanterar ditt ärende.

När du rapporterat en händelse genereras två mejl; ett till dig som rapportör och ett till den som är händelseansvarig. I samband med att du skapar din anmälan kan du längst upp på sidan se vem som kommer att ta emot ditt ärende. Om du är anställd går ärendet vanligtvis till din närmsta chef. Om du är student så är det prefekten för aktuell institution som kommer att vara initialt händelseansvarig.

Som rapportör kommer du sedan att få mejl när ärendet har avslutats.

Förutom att du ska rapportera till universitetet kan du även behöva rapportera till exempel arbetsskador till Försäkringskassan och Kammarkollegiet.

Frågor om IA-systemet

För frågor om IA-systemet kan du kontakta IA-support på iasupport@gu.se.

För frågor om inskickade ärenden kontakta händelsansvarig, vanligtvis prefekt vid kursansvarig institution. Vet du inte vem som är handelseansvarig, kontakta IA-support.