Länkstig

Digital säkerhet

Digital säkerhet handlar om att skyddet av hela vår IT-miljö och alla dess användare. Genom att använda universitetets digitala verktyg på ett ansvarsfullt och säkert sätt hjälper du till att upprätthålla detta skydd.

Universitetets digitala verktyg får inte användas på ett sätt som bryter mot universitetets regler och gällande lagstiftning. 

Tänk på att både studentkontot och GU-kortet är personligt och inte får användas av någon annan. 

Ansvarsförbindelse för användning av Göteborgs universitets IT-resurser

Skydda dina inloggningsuppgifter

Identitetsstölder och dataintrång underlättas av lättgissade och förutsägbara lösenord. Lösenord bör innehålla minst åtta tecken bestående av blandade små och stora bokstäver, siffror och specialtecken.

 • Lämna aldrig ut ditt lösenord till någon annan.
 • Använd inte samma lösenord för olika konton (som studentkontot och ditt privata e-postkonto). 
 • Multifaktorautentisering, MFA, innebär att du som en extra säkerhet använder två olika verifieringssteg vid inloggning till en tjänst. Aktivera därför MFA där det är möjligt, som för inloggning till studentmejlen och Microsoft 365.  
 • Vid misstanke om att någon kommit över dina inloggningsuppgifter, byt omedelbart lösenord!

Om studentkontot och byte av lösenord

Om studentmejlen, Microsoft 365 och aktivering av MFA

Var uppmärksam på försök till nätfiske

Vid nätfiske försöker avsändaren få tillgång till känsliga uppgifter som sedan används för att stjäla information eller sprida virus i din dator, på dina lagringsytor eller till dina kontakter.

 • Innan du klickar på länkar eller öppnar bilagor, fråga dig om avsändaren är känd och budskapet är rimligt.
 • Lämna aldrig ut inloggningsuppgifter via e-post.
 • Var uppmärksam på e-postmeddelanden med dåligt språk.
 • Vidarebefordra misstänkt e-post du får till studentmejlen till följande e-postadress: incident.response@gu.se

Skydda dina enheter

Majoriteten av alla cyberangrepp möjliggörs av redan kända brister i utrustning, appar och program. Universitetet ställer inga krav på någon viss typ av privat dator för dina studier, men för användning av vissa programvaror kan det finnas specifika krav.

För att skydda dina enheter mot intrång bör du tänka på följande: 

 • Installera och godkänn alltid säkerhetsuppdateringar på datorn, telefonen och andra enheter så fort det är möjligt! 
 • Använd skärmlås på alla dina mobila enheter som telefoner och läsplattor. 
 • Undvik att koppla upp dina enheter till offentliga öppna nätverk, som exempelvis på caféer och flygplatser. 

 • Gå enbart in på webbsidor som du litar på, och ladda endast ner appar från kända och välrenommerade utgivare. 

Rapportera misstänkta händelser

Om du fått e-post till din studentmejl som du misstänker är försök till nätfiske får du gärna rapportera detta till incident.response@gu.se

Personuppgiftsincidenter ska omedelbart rapporteras till dataskydd@gu.se.  

Mer information om personuppgiftsincidenter