Schema

Senast två veckor före kursstart ska du ha tillgång till ditt schema för kursen. Schemat kan du själv söka fram i universitetets bokningssystem TimeEdit.

Schema i TimeEdit

De flesta institutioner vid universitetet använder schemabokningssystemet TimeEdit. Du kan söka fram schemat på egen hand, men många kurser länkar direkt till schemat från kursrummet i Canvas.

Schema utanför TimeEdit

Ett fåtal kurser har inget schema i TimeEdit. Det kan bero på att undervisningen sker i lokaler som inte ingår i Göteborgs universitets eller Chalmers bokningssystem. I dessa fall ska ansvariga för kursen informera dig om var du hittar kursschemat. Hör av dig till din utbildning om du inte kan hitta ditt schema.

Så söker du schema i TimeEdit