Länkstig

Säkerhet på universitetet

På denna sida hittar du information som du behöver känna till för din och andras säkerhet vid Göteborgs universitet, som exempelvis kontaktvägar vid kriser, brandskydd och tillträde i lokalerna.

Vid akuta situationer:

Ring 112 för att larma ambulans, brandkår eller polis. 

Se till att du är nåbar vid incidenter eller kriser

För att universitetet ska kunna kontakta dig när något händer är det mycket viktigt att du har angett aktuella kontaktuppgifter i alla system och att du bevakar din studentmejl. Vi ser gärna att du lägger in ett telefonnummer i Ladok där vi kan nå dig i händelse av kris. 

Ändra kontaktuppgifter i våra system

Vid incidenter och kriser som berör många studenter samlas information på Studentportalens startsida, men även andra kanaler kan användas (som exempelvis sociala medier).  

Behörighet i lokalerna

Du har tillträde till de lokaler som du är behörig att vistas i. Vilka lokaler detta är styrs av de kurser som du är registrerad på. För att komma in i låsta lokaler använder du ditt GU-kort. På helger, vid vissa tider samt i vissa lokaler behöver du även ange din PIN-kod för att komma in.

Ditt GU-kort är personligt och får inte lånas ut. Var uppmärksam då du öppnar låsta lokaler så att obehöriga inte följer med dig in.

Mer om GU-kortet

Håll uppsikt över dina värdesaker

Tänk på att vara rädd om dina saker när du befinner dig i universitetets lokaler. Håll alltid uppsikt över dina värdesaker, som mobiltelefon och dator, och ta med dem när du lämnar din plats även om det bara är för en kort stund.

Om du blir bestulen i samband med studier eller i universitetets lokaler ska du göra en polisanmälan samt anmäla stölden i vårt system för rapportering, IA.

På varje institution finns en huvudansvarig som kallas prefekt. Det är i första hand prefekten på din institution som du ska vända dig till för hjälp och stöd om något har hänt.

Rapportera brott och säkerhetsincidenter

Om du i samband med studierna eller i universitetets lokaler råkar ut för ett brott ska det rapporteras. Du rapporterar i ett system som heter IA. Exempel på sådant som ska rapporteras är hat, hot, våld, trakasserier eller kränkningar samt stölder. Du kan också anmäla andra typer av säkerhetsincidenter och förbättringsförslag i IA. Brott ska dessutom anmälas till polisen.

Om något som tillhör dig blir stulet i universitetets lokaler ska du göra en polisanmälan samt rapportera stölden i IA. Det är du som privatperson som ansvarar för att lämna in anmälan till polisen.

Om du blir bestulen på något som tillhör universitetet rapporterar du stölden i IA, men universitetet ansvarar för polisanmälan.

När du rapporterar i IA väljer du kategorin Egendom och säkerhet.

Till mer information om hur du rapporterar i IA-systemet

När du är utomlands och drabbas av brott

Blir du drabbad av ett brott när du är utomlands är det bra att anmäla det i det land där det har inträffat så att polisen på plats kan utreda händelsen.

Om du förlorar ditt pass eller nationella id-kort måste det alltid anmälas till svensk polis för att spärras. För att nå svensk polis när du är utomlands, ring +46771141400. Mer information hittar du på Polisens webbsida

Vad händer när jag rapporterat?
När du har rapporterat hamnar ditt ärende hos en central målvakt som fördelar ärendet till rätt institution. Det är sedan institutionen som hanterar ditt ärende.

Varför ska jag rapportera?

Universitet ansvarar för din studie- och arbetsmiljö och det är därför viktigt att du rapporterar om du råkar ut för något eller upplever brister i universitetets arbete. Genom din rapportering bidrar du till att vi kan utveckla vårt arbete med säkerhet. 

Rapportera händelsen så snart som möjligt efter att den skett, och tänk på att det är bättre att du anmäler en gång för mycket än inte alls! 

Att tänka på inför och vid brand

 • Var förberedd
  Studera utrymningsplanerna som finns i alla universitetets byggnader. På dessa hittar du information om utrymningsvägar, släckutrustningens placering, brandlarmsknappar och var återsamlingsplatsen finns. 
  ​​​​​​​När utrymningslarmet går är det alltid ett skarpt larm, då ska du lämna lokalen omedelbart! 
 • Rädda
  ​​​​​​​Rädda de som är i omedelbar fara och hjälp varandra, men utsätt inte dig själv för onödiga risker.
 • Varna
  Om det brinner eller om utrymningslarmet går, uppmana alla i din omgivning att lämna byggnaden. Tänk på att personer som lyssnar på musik i hörlurar kan ha svårt att höra larmet.
  ​​​​​​​Om larmet inte har startat, eller om utrymning måste ske av en annan orsak, tryck på brandlarmsknapparna som finns utplacerade i byggnaden.
 • Larma
  Larma räddningstjänsten via SOS Alarm genom att ringa 112 och svara på operatörens frågor. Genom att ringa 112 kan rätt resurser skickas till platsen i ett tidigt skede.
  Om du inte vet vilken adress som du ringer ifrån finns information om detta på utrymningsplanen.
 • Släck
  Alla bränder är små till en början och en tidig insats gör stor skillnad. Släck branden om du bedömer det som möjligt men utsätt inte dig själv för onödiga risker.
 • Utrym
  Lämna byggnaden via närmaste rökfria utrymningsväg och ta dig till återsamlingsplatsen. Stäng dörrar bakom dig för att begränsa brand- och rökspridning. Hissar får inte användas vid utrymning.
  Finns det personer som behöver hjälp för att komma ut? Byggnaders trapphus kan ofta fungera som en säkrare zon när det brinner. Här kan personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga vänta på hjälp från räddningstjänsten. Ta reda på vilka rutiner som finns i den byggnad där du befinner dig.
 • När du kommit ut
  Gå till återsamlingsplatsen. Om du vet att det finns personer kvar i byggnaden eller var det brinner är det viktigt att du meddelar detta till utrymningsledare eller direkt till räddningstjänstens personal.
  Att utrymningslarmet tystnar betyder inte nödvändigtvis att faran är över. Gå därför aldrig tillbaka in i byggnaden innan räddningstjänsten eller ansvarig utrymningsledare har gett klartecken.​​​​​​​