Länkstig

Viktiga datum

Ordinarie ansökan till utbyte är öppen mellan den 10 december - 1 februari varje år. Ansökan gäller för utbytesstudier hela nästkommande läsår, det vill säga kommande höst och/eller kommande vår. 

Undantag: Konstnärliga fakulteten har dessutom en ordinarie ansökningsomgång i maj, för kommande vårs platser.

Vid vissa fakulteter och institutioner finns extra ansökningsomgångar i mars och september. I de flesta fall rör det sig då om ett begränsat antal utbytesplatser som inte tilldelats i den ordinarie ansökningsomgången. Kontakta din fakultet eller institution om du vill veta mer. Om din fakultet inte har några utbytesplatser i en extra ansökningsomgång och du ändå skickar in en ansökan i en sådan omgång kommer din ansökan inte att behandlas.

Sena ansökningar är inte möjliga, så planera utbytet i god tid.

1. Är jag behörig?

För att kunna studera utomlands inom ett utbytesprogram måste du uppfylla följande kriterier:

2. Var och när får jag åka på utbyte?

Innan du påbörjar din ansökan måste du ta reda på när ett utbyte passar bäst i din utbildning och om det finns några särskilda krav kring vad du kan läsa på utbytet. Detta stämmer du av med din studievägledare eller internationella koordinator. Därefter kan du börja kika på vilka universitet du är intresserad av och om de erbjuder utbyte och kurser som passar med just dina förutsättningar.

Läs mer om vart du kan åka på utbytesstudier

På Min sida ser du vilken fakultet och institution som din utbildning hör till.

3. Ansök om nominering i Mobility-Online

Det första steget i din ansökan till utbytesstudier är att säkra en nominering till ett av de universitet som du är intresserad av. Med nominering menas att GU föreslår dig som utbytesstudent till ett partneruniversitet. Du ansöker om en nominering via Mobility Online. Det är endast när ansökningsperioden är öppen som du kan fylla i en ansökan. Om din ansökan beviljas och GU nominerar dig för utbytesstudier så kommer du att behöva göra en ny ansökan direkt till partneruniversitetet, som sedan antar dig som utbytesstudent.

Din ansökan görs helt elektroniskt. Vid aktuell ansökningsperiod öppnas ansökningsformuläret i Mobility-Online och det blir möjligt att ansöka här:
 

Bekräftelsemejl skickas när ansökan är helt klar. Ansökan räknas som fullständig när du gjort stegen som är beskrivna ovan, dvs:

  • Fyllt i och skickat in formuläret.
  • Registrerat dig i Mobility Online och fyllt i adressuppgifter och eventuellt bankinformation
  • Laddat upp bilagor (om din fakultet/institution kräver sådana)
  • Skickat in ansökan genom att kryssa i rutan Submit application, sedan Forward to update, och till sist kryssa i rutan för Completion of documents.

Du kan själv ändra din ansökan i Mobility-Online fram till sista ansökningsdagen om du inte skickat in din ansökan via "Submit application". När du kryssat i "Submit application" låses ansökan för redigering.
Support och hjälp med ansökan ges av koordinatorer på din institution/fakultet.

Nu är din ansökan inskickad och klar!

4. Din ansökan behandlas

När du har skickat in din ansökan och deadline har passerat kommer alla ansökningar att bedömas. Först kontrolleras att ansökan är komplett och att du uppfyller de grundläggande behörighetskraven. Därefter påbörjas urvalsprocessen och platsfördelning.

5. Besked om nominering

När urvalet har avslutats kommer du att få besked via ett email från systemet Mobility Online, där det framgår om du erbjuds nominering och kan gå vidare med en detaljerad ansökan till ett specifikt utbytesuniversitet.

6. Tacka ja eller nej till nominering

Om du kan erbjudas en nomineringsplats till ett utbytesuniversitet så skickas ett mail från Mobility-Online, med en länk till systemet. I vissa fall får du även erbjudande via mail direkt från din internationella koordinator. Om du vill acceptera platsen loggar du in i Mobility Online och tackar ja inom angiven svarstid (kan vara olika tid beroende på fakultet/institution). Följ även eventuella övriga instruktioner som din internationella koordinator skickar ut.

Ett uteblivet svar inom angiven tid räknas som att du tackar nej till den erbjudna platsen, och denna erbjuds då en annan student. En student som tackar ja men som sedan, utan giltigt skäl (till exempel sjukdom) ångrar sig innan utbytet påbörjas, riskerar att hamna sist i rangordningen vid framtida ansökan om utbyte.

7. Ansök till ditt utbytesuniversitet

Om du blir nominerad och tackar ja till utbytesstudier så kommer du att få separat information från ansvarig internationell koordinator för utbytet, antingen vid din fakultet, institution eller vid International Centre, om hur ansökan till ditt utbyteslärosäte går till.

Din internationella koordinator hjälper och stöttar dig med ansökan till utbytesuniversitetet men det är ditt ansvar att färdigställa och lämna in ansökan enligt de instruktioner och deadlines som du får. Koordinatorn kan hjälpa dig med intyg från GU och akademiska frågor, men visumprocess, ansökan om boende, reseplanering med mera är upp till dig.

Sannolikheten att ansökan accepteras av utbytesuniversitetet är stor, men det är alltid upp till värduniversitetet att acceptera eller neka en ansökan.

Språkintyg

Observera att vissa partneruniversitet, främst de utomeuropeiska, men även flera inom Europa, kräver språkintyg. Om det är ett generellt intyg om engelskakunskaper kan du ofta få hjälp av din internationella koordinator. Om det är ett specifikt språkintyg, till exempel TOEFL eller IELTS, behöver du boka, betala och genomföra testet på egen hand. Du behöver vara ute i god tid.