De flesta ämnesspecifika utbytesplatserna som erbjuds inom Europa är inom ramen för Erasmusprogrammet. Detta innebär att du som nominerats till ett utbyte inom Europa oftast får Erasmus-stipendium för dina utbytesstudier. På denna sida finns information om stipendiet och vilka förutsättningar/regler som gäller. Information om ansökan till utbytesplatser inom Europa samt vilka länder och universitet som du kan söka till finns vid din fakultet/institution.

Aktuella länder

De aktuella länderna för Erasmusstipendium är 26 EU-länder (ej Sverige), EFTA-länderna (Norge, Liechtenstein, Island), samt Turkiet, Kroatien och Serbien. Det är inte möjligt att få Erasmusstipendium för utbyte i Storbritannien.

Schweiz ingår inte i Erasmusprogrammet utan har ett nationellt program som Swiss-European Mobility Programme. Det är ett statligt stipendium som INTE kan kombineras med CSN. Om du vill göra utbyte i Schweiz med Swiss European Mobility Programme eller med CSN kan du också extra stipendiemedel från fonder på GU, till exempel Adlerbertska.

Utbytets längd

Utbytestiden är mellan 2-12 månader för lång (traditionell) mobilitet. Det är nu också möjligt att åka på kortare utbyten, så kallad blandad mobilitet, vilket innebär fysiskt utbyte mellan 5-30 dagar kombinerat med en virtuell del. Du måste vara registrerad vid Göteborgs universitet vid ansökningstillfället.

Du kan få stipendium flera gånger inom Erasmus men den sammanlagda stipendietiden får ej överstiga 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand) både studier och praktik inräknade.

Stipendiebelopp för Erasmusstudier

Stipendiebeloppet varierar efter vilket land som besöks, eftersom vissa länder är dyrare att leva i än andra. Länderna är därför indelade i två grupper baserade på levnadskostnader:

Grupp 1 – länder med höga levnadskostnader: 560 EUR/månad:
Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Norge.

Grupp 2 – länder med medelhöga till - låga levnadskostnader: 510 EUR/månad:
Belgien, Kroatien, Tjeckien, Cypern, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Makedonien, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Serbien, Spanien, Turkiet, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Österrike.

Stipendiebelopp för blandad mobilitet

  • Dag 1-14: 79 EUR/dag
  • Dag 15-30: 56 EUR/dag

Student som åker på blandad mobilitet kan få extra 1-2 resdagar (dagbelopp) om det har krävts. Utbytesstudier på blandad mobilitet kan ske genom att studenten deltar i en kort kurs med det blandade formatet i det ordinarie kursutbudet på partneruniversitetet.

Hur ansöker jag?

Du som har nominerats till utbytesstudier inom Erasmus+ behöver inte göra någon separat ansökan för stipendiet. Alla nominerade studenter får ett Erasmusstipendium och den centrala Erasmuskoordinatorn skickar information om stipendiet via epost. Observera att detta endast gäller Erasmusstipendium för studier.

Erasmuspraktik

Om du ska göra praktik inom Europa och vill ha stipendium så krävs att du själv lämnar in en ansökan om Erasmuspraktik.

Läs mer om Erasmuspraktik

Top-up och inkluderingsstöd

Studenter som har särskilda behov och/eller har barn (barnet behöver inte följa med på utbytet) kan få top-up och om det inte täcker uppkomna kostnader kan man även ansöka inom Erasmus om inkluderingsstöd.

ERASMUS+ Språkstöd

Alla studenter som åker på Erasmusutbyte har möjlighet att göra ett språktest on-line både före och efter sin utbytesperiod, samt delta i språkkurser. Information om språktestet och kurser finns att läsa på EU Academy.

Learning Agreement

Innan du åker måste du ha upprättat ett Learning Agreement (LA) där det framgår vilka kurser du ska läsa under utbytet. Ditt LA fyller du i tillsammans med din Erasmuskoordinator/motsvarande på din fakultet/institution och ska skrivas under av dig själv, din internationella koordinator vid GU samt och det mottagande lärosätet innan studieperioden börjar. Kontakta internationell koordinator/studievägledare på din fakultet/institution om du har frågor kring Learning Agreement eller de kurser som du ska läsa under utbytet.

Certificate of Attendance

Certificate of attendance är ett dokument som intygar vilken dag du började och avslutade dina studier vid värduniversitetet. Detta dokument ska undertecknas av koordinatorn vid det mottagande universitetet innan du reser hem och skickas tillbaka till koordinatorn på din institution/fakultet vid Göteborgs universitet, samt laddas upp vid din ansökan i Mobility online. Du får detta dokument av din internationella koordinator på GU eller kan använda mallen nedan.

Erasmusstadgan för studerande

Som Erasmusstudent har du både rättigheter och skyldigheter vilket regleras i dokumentet Erasmusstadgan för studerande.

Utbytesrapport

Alla Erasmusstudenter måste besvara en Student Report (EU-Survey) efter avslutat utbyte. Den skickas inte ut av oss på GU utan automatiskt via Erasmusprogrammets verktyg efter avslutade utbytesstudier.

Kontaktpersoner

Din främsta kontaktperson under Erasmusutbytet är den internationella koordinator på din fakultet/institution som nominerat dig till utbytesstudierna. Om du har frågor som rör ditt utbyte; exempelvis kursval, stöd vid särskilda behov, tillgodoräknande, förlängning, trivsel eller försäkringsfrågor - vänd dig till koordinatorn på din institution och/eller fakultet. 

För frågor som rör Erasmus-programmet; kontakta den centrala Erasmusfunktionen via e-post:

International Centre