Länkstig

Studentkonto

Alla studenter vid Göteborgs universitet har ett studentkonto. Studentkontots användarnamn (som har formatet gus******) och lösenord använder du för att logga in i olika studiesystem och för tillgång till olika digitala tjänster, databaser och licensprogram som studenter vid Göteborgs universitet har tillgång till.

Som ny student behöver du aktivera ditt studentkonto. Hur aktivering går till och annan bra info kan du läsa på Studentkonto. 

Chalmers ID (CID)

Vi har ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola. Om du har undervisning på Chalmers campus kan du även behöva ett Chalmers ID (CID). Din utbildning kommer att informera dig om så är fallet.

Wifi - Eduroam

Alla studenter har tillgång till wifi i alla våra campus och byggnader via Eduroam, universitetets trådlösa nätverk. Du ansluter till nätverket med ditt studentkonto; ange ditt användarnamn följt av ändelsen @gu.se (gus******@gu.se) samt ditt lösenord. Mer om hur du ansluter till Eduroam.

Ladok - administrera studierna

Ladok är ett system för studiedokumentation. Här kan du bland annat registrera dig på kurs, anmäla dig till en tentamen och se dina betyg och studieresultat.

Logga in i Ladok med ditt studentkonto eller läs mer om Ladok. 

Canvas - ditt digitala klassrum

Canvas, universitetets lärplattform, är troligen det system där du kommer att spendera mest tid under dina studier vid Göteborgs universitet. Nästan alla kurser har ett kursrum i Canvas, där det finns information och resurser för dina kurser. Kursrummen kan se lite olika ut beroende på hur din lärare väljer att genomföra kursen.

Du kan logga in i Canvas med ditt studentkonto eller läsa mer om Canvas.

Zoom - digitala föreläsningar och samarbeten

Zoom används vid de tillfällen då du kan delta i undervisningen digitalt. Du kan också arrangera egna videomöten, delta i olika evenemang och samarbeta med dina klasskamrater om ni sitter på distans.

Du har tillgång till ett GU-Zoomkonto som du loggar in i med ditt Studentkonto. Det är viktigt att du använder detta konto, så att du identifieras korrekt om du deltar i undervisning.  läs mer och kom igång med Zoom.

  Studentportalen - instruktioner och support

  Studentportalen är motsvarigheten till ett intranät för alla studenter vid Göteborgs universitet. Här hittar du information och instruktioner om allt du behöver för att hantera dina studier och universitetslivet.

  När du är inloggad i Studentportalen med ditt studentkonto kan du besöka Min sida för att få en överblick över information från din utbildning; nyheter, evenemang och länkar till sidor med kontaktuppgifter. Sidorna i Studentportalen kan också ha kompletterande information längst ner, där ansvariga från din utbildning informerar om saker som gäller lokalt för dig. Så fungerar Studentportalen.

  E-post och Microsoft 365

  När du aktiverar ditt studentkonto skapas ett e-postkonto och en e-post i Outlook. Du behöver regelbundet kontrollera din studentmejl, vi använder den om vi behöver komma i kontakt med dig.

  Outlook är en tjänst inom Microsoft 365. Du får även tillgång till andra appar och tjänster inom Microsoft 365 (exempelvis Word, Powerpoint, Excel, OneDrive och OneNote), som du kan använda för att skapa, samarbeta och dela.

  Logga in i studentmejlen eller läs mer om hur du gör för att använda din e-post och de olika verktygen inom Microsoft 365.

  MFA krävs för att komma åt Microsoft 365

  För att komma åt studentmejlen och de andra verktygen inom Microsoft 365 behöver ditt Microsoftkonto skyddas av multifaktorautentisering, MFA. Om du inte har aktiverat MFA för ditt konto så får du ett meddelande om detta när du försöker logga in. 

  Så aktiverar du MFA för ditt konto

  Fler program för studierna

  Förutom tjänsterna inom Microsoft 365 finns en mängd program som du kan använda kostnadsfritt under din studietid, för att skapa, analysera, underlätta läsande och skrivande och hantera statistik och referenser.

  Du kan logga in till universitetets nedladdningstjänst med ditt studentkonto. Det finns även en separat nedladdningstjänst med program för personer med funktionsnedsättning.

  GUprint – utskrift och kopiering

  Med utskriftstjänsten GUprint kan du kopiera och skriva ut vid nästan alla skrivare i universitetets olika campus och byggnader. För att kunna använda GUprint måste du fylla på ditt utskriftskonto i förväg.

  För mer information, besök bara vår sida för utskrift och kopiering.

  Skriva ut i Chalmers lokaler

  Om du har undervisning på Chalmers campus kan det vara så att du även har tillgång till skrivare här. Ansvariga från din utbildning informerar dig om så är fallet.

  Support och stöd i digitala verktyg

  Vi har samlat det stöd som finns i olika digitala verktyg, system och tjänster under Digitala verktyg.