Bild
Anpassad skrivsal sektion 4 på Viktoriagatan 30.
Foto: Pauliina Arvidsson
Länkstig

Anpassad salstentamen i de gemensamma skrivsalarna

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning kan du få anpassningar för en salstentamen som du ska skriva i de universitetsgemensamma skrivsalarna. Den här sidan beskriver hur en sådan anpassad salstenta går till.

Det finns fler tentamenssalar

På den här sidan hittar du information om vad som gäller om du ska skriva en tenta i universitetets gemensamma skrivsalar som finns på Reutersgatan 2C och på Viktoriagatan 30/Karl Gustavsgatan 29. Det är inte alla salstentor som skrivs här. Vissa fakulteter och institutioner har egna tentamenssalar och om du läser vid en institution som är gemensam mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola kan du behöva skriva salstentamen i Chalmers lokaler.

Om du har frågor om vad som gäller för just din tenta ska du kontakta kursansvarig eller annan person på din institution. Genom att logga in i Studentportalen och besöka Min sida kan du se vilken fakultet och institution din utbildning hör till. Om du läser ett program kan det finnas kurser som drivs av annan institution och fakultet än de som ansvarar för ditt program.

Vad innebär anpassad salstentamen?

Om du har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning kan du få tillgång till pedagogiskt stöd. Din samordnare för pedagogiskt stöd kan då rekommendera anpassad salstentamen utifrån dina behov. Det är sedan examinatorn som beslutar om vilka anpassningar av tentan som kan genomföras. För mer information om pedagogiskt stöd och anpassningar, se sidan Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning.

Om du ska skriva en tenta med anpassningar i de universitetsgemensamma skrivsalarna skriver du i en mindre sal för anpassad salstentamen. Du kan få tillgång till olika typer av anpassningar för din tenta beroende på just din situation.

Inför din anpassade salstentamen

Det finns flera saker du behöver känna till och ha förberett för att kunna skriva din anpassade tenta i de gemensamma skrivsalarna.

Om den anpassade skrivsalen

På Viktoriagatan 30/Karl Gustavsgatan 29 kallas den anpassade skrivsalen sektion 4. Sektion 4 har 36 platser, varav 5 är enskilda rum. En tillgänglighetsanpassad toalett finns i sektion 2, och övriga toaletter finns i anslutning till sektion 4. 

Bild
Bänkar och stolar i den anpassade skrivsalen på Viktoriagatan 30/Karl Gustavsgatan 29.
Sektion 4, den anpassade skrivsalen på Viktoriagatan 30/Karl Gustavsgatan 29.
Foto: Pauliina Arvidsson

På Reutersgatan 2C kallas den anpassade skrivsalen sektion 8. Sektion 8 har 21 platser, varav 6 är enskilda rum. En tillgänglighetsanpassad toalett finns i anslutning till sektion 8.

Bild
Bänkar och stolar i den anpassade skrivsalen på Reutersgatan 2C.
Sektion 8, den anpassade skrivsalen på Reutersgatan 2C.
Foto: Pauliina Arvidsson

Både sektion 4 och 8 har platser som är avsedda för stödprogramsdatorer med bildskärm och tangentbord. Det finns också tillgång till vilrum i anslutning till båda sektionerna.

Om du ska skriva DISA-tenta

En digital salstentamen skrivs och bedöms i ett webbaserat system. Vid Göteborgs universitet går systemet under namnet DISA. Därför kallas ofta digital salstentamen vid Göteborgs universitet för DISA-tenta. De allra flesta DISA-tentor skrivs med en säker webbläsare som tillfälligt låser din dator för annan aktivitet än tentan.

Du behöver dina inloggningsuppgifter

Du måste logga in på ditt studentkonto om du ska skriva en DISA-tenta. Många har sina inloggningsuppgifter automatiskt sparade på datorn, men ifall du behöver logga in igen är det viktigt att du kan eller har tillgång till ditt användarnamn och lösenord.

Med stödprogram

Om du ska skriva en DISA-tenta med stödprogram som talsyntes och rättstavningsprogram använder du alltid en dator som finns i den anpassade skrivsalen. Du behöver inte boka datorn i förväg.

Exempel på stödprogram:

  • För rättstavning används StavaRex.
  • För talsyntes är TorTalk förvalt. Det finns även möjlighet att använda ClaroRead, men då måste du anmäla det till din institution i samband med att du ansöker om anpassning.

Om du ska använda en talsyntes eller lyssna på talböcker måste du ta med dig egna hörlurar (3,5 mm uttag).

Utan stödprogram

Om du ska skriva en DISA-tenta utan stödprogram kan du använda din egen dator om den uppfyller systemkraven, kan ansluta till eduroam och har en säker webbläsare installerad.  

Om du inte har en dator som fungerar med DISA är du välkommen att boka en lånedator. Läs mer under Behöver du låna en dator?

Ska du skriva DISA-tenta på egen Mac?

Från juli 2024 är den lägsta stöttade versionen av operativsystemet MacOS 12.1 för att kunna skriva en DISA-tenta på egen Mac. Läs mer om systemkrav nedan.

Behöver du låna en dator?

Om du ska skriva papperstenta

Med stödprogram

Om du ska skriva en papperstenta med stödprogram, som till exempel talsyntes och rättstavningsprogram, använder du alltid en dator som finns i den anpassade skrivsalen. Du behöver inte boka datorn i förväg.

Exempel på stödprogram:

  • För rättstavning används StavaRex och SpellRight
  • För talsyntes är TorTalk förvalt. Det finns även möjlighet att använda ClaroRead, men då måste du anmäla det till din institution i samband med att du ansöker om anpassning.

Om du ska använda talsyntes eller lyssna på talböcker måste du ta med dig egna hörlurar (3,5 mm uttag).

Utan stödprogram

Om du ska skriva papperstenta utan stödprogram ska du ha med dig penna och suddgummi.

Hur det går till på tentamensdagen

Hitta och se ditt resultat

När tentamen är rättad och betygssatt ser du resultatet och ditt betyg i Ladok.