Länkstig

Tillgodoräknande

Som student har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning. Du ska vara antagen till och bedriva studier vid Göteborgs universitet för att tillgodoräknandet ska prövas.

Tillgodoräkna tidigare förvärvade meriter

Ett tillgodoräknande innebär att du inte behöver studera något som du redan har motsvarande kunskaper i. Du kan ansöka om att tillgodoräkna dig formell kompetens; tidigare studier från ett svenskt eller utländskt lärosäte. Du kan även tillgodoräkna dig annan kunskap som exempelvis yrkeserfarenhet eller utbildning utanför högskolesystemet – så kallad reell kompetens.

Tänk på att ett tillgodoräknande kan få vissa konsekvenser. Exempelvis ska du inte gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad och CSN beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.

Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen (kandidat-, magister- och masterexamen) som valfria kurser utan något särskilt tillgodoräknande. 

Vem ska du skicka din ansökan till?

Vänd dig till din institution om ansökan gäller tillgodoräknande av:

  • Delmoment av kurs
  • Hel kurs som är obligatorisk för din examen
  • Utlandsstudier som högskolepoäng inom ett visst huvudområde, på en viss nivå eller som motsvarar en specifik kurs

Längre ner på sidan finns information från din fakultet eller institution om hur du ansöker.

Om du läser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ansöker du om tillgodoräknande via Ladok i stället för via din institution.

Vänd dig till Examensgruppen om ansökan gäller tillgodoräknande av:

  • Utlandsstudier som motsvarar valfria högskolepoäng på grundnivå eller avancerad nivå.

Ansök om tillgodoräknande av utlandsstudier

Så snart dina utlandsstudier är klara bör du lämna in din ansökan om tillgodoräknande. Om betygsdokumentet är på ett annat språk än danska, norska eller engelska ska även en officiell översättning bifogas.

Det som prövas är om dina utlandsstudier motsvarar svensk högskoleutbildning och om lärosätet du läst vid är internationellt erkänt. Omfattningen av den utländska utbildningen räknas om i relation till svenska högskolepoäng. 

Om du har läst vid ett utländskt universitet som är anslutet till EMREX kan du själv föra över dina studieresultat till Göteborgs universitet inför att du ansöker om tillgodoräknande.

Vem ansöker du till?

Ansöker du om tillgodoräknande av utlandsstudier inom ett visst huvudområde, på en viss nivå eller som motsvarar en specifik delkurs eller kurs ska du vända dig till din institution.

Ansöker du om tillgodoräknande av utlandsstudier som motsvarar valfria högskolepoäng vänd dig till Examensgruppen.

Handläggningstid

  • Handläggningstiden för tillgodoräknande som skickas till examensgruppen är upp till åtta veckor.
  • Handläggningstiden för tillgodoräknande som skickas till institution kan variera, men är vanligtvis upp till åtta veckor.

Nationella regler 

Regler som styr tillgodoräknande finns i högskoleförordningen. 
Högskoleförordningen kapitel 6 §§ 6-8 (Sveriges Riksdags webbplats)

Överklagande

Om din ansökan om tillgodoräknande avslås har du rätt att överklaga beslutet. Mer om hur man överklagar