Länkstig

Tillgodoräknande

Som student har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning. Du ska vara antagen till och bedriva studier vid Göteborgs universitet för att tillgodoräknandet ska prövas.

Tillgodoräkna tidigare förvärvade meriter

Ett tillgodoräknande innebär att du inte behöver studera något som du redan har motsvarande kunskaper i. Du kan ansöka om att tillgodoräkna dig formell kompetens; tidigare studier från ett svenskt eller utländskt lärosäte. Du kan även tillgodoräkna dig annan kunskap som exempelvis yrkeserfarenhet eller utbildning utanför högskolesystemet – så kallad reell kompetens.

Tänk på att ett tillgodoräknande kan få vissa konsekvenser. Exempelvis ska du inte gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad och CSN beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.

Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen (kandidat-, magister- och masterexamen) som valfria kurser utan något särskilt tillgodoräknande. 

Hur du ansöker

Du ansöker om tillgodoräknande via Ladok. Logga in i Ladok och välj Tillgodoräknande i menyn. Följ sedan instruktionerna. Du kan komma att behöva ladda upp underlag som exempelvis resultatintyg (transcripts) och kursplaner.

Tillgodoräknande av utlandsstudier

Så snart dina utlandsstudier är klara bör du lämna in din ansökan om tillgodoräknande. Om betygsdokumentet är på ett annat språk än danska, norska eller engelska ska även en officiell översättning bifogas.

Det som prövas är om dina utlandsstudier motsvarar svensk högskoleutbildning och om lärosätet du läst vid är internationellt erkänt. Omfattningen av den utländska utbildningen räknas om i relation till svenska högskolepoäng. 

Om du har läst vid ett utländskt universitet som är anslutet till EMREX kan du själv föra över dina studieresultat till Göteborgs universitet inför att du ansöker om tillgodoräknande.

Handläggningstid

Handläggningstiden för tillgodoräknanden är upp till åtta veckor förutsatt att din ansökan är komplett.

Nationella regler 

Regler som styr tillgodoräknande finns i högskoleförordningen. 
Högskoleförordningen kapitel 6 §§ 6-8 (Sveriges Riksdags webbplats)

Överklagande

Om din ansökan om tillgodoräknande avslås har du rätt att överklaga beslutet. Mer om hur man överklagar