Bild
Sydney hamn
Foto: Dan Freeman Unsplash

Utbytesstudier i Oceanien

Go down under och njut av atmosfären och klimatet. På den här sidan får du information om utbyten i Australien. Enstaka fakulteter har också utbytesmöjligheter i Nya Zeeland. Om din fakultet har sådana avtal hittar du dem under "Information från fakultet och institution".

Utbytesstudier i Australien

Utbildningssystemen i Australien

I Australien börjar läsåret i mitten på februari och avslutas i slutet av november eller början på december. Detta kan dock skilja sig vid de olika lärosätena. En termin pågår vanligen 13 till 15 veckor och följs av en tentamensperiod, då alla kurser som har lästs under terminen tenteras. Läsårets första termin (höstterminen) sträcker sig från februari/mars till juni och den andra (vårterminen) sträcker sig från juli till november. Normalt finns ett lov i mitten av terminen, varierar från en till tre veckor i april och september.

För visum till Australien för utbytesstudier krävs heltidsstudier. I Australien varierar poängsystemet på kurserna, information finns under respektive universitet.

Språkkunskaper

För att studera i Australien krävs goda kunskaper i engelska. Information om vilka krav som ställs finner du under varje universitet.

Stipendier

Det finns inga specifika stipendier för utbyte i Australien.

Generell information om stipendier för utbytesstudier hittar du här.

Försäkring

Som utbytesstudent till Australien omfattas du automatiskt och kostnadsfritt av samlingsförsäkringen Student UT som Göteborgs universitet har tecknat hos Kammarkollegiet. Försäkringen är giltig två veckor före och två veckor efter den aktuella studieperioden (terminstid och eventuellt välkomstprogram och språkkurs). Försäkringen gäller dygnet runt i Australien samt vid resa till och från Australien. 

När du ansöker om visum till Australien kommer du få frågan om att teckna en Overseas Health Insurance, OSHC. Det behöver du inte göra. Student UT räcker.

Observera!

Några av våra partneruniversitet i Australien kräver att försäkringens slutdatum skall vara senare än två veckor efter terminstid, detta med hänvisning till visumbestämmelser.
Efter kontakt med Kammarkollegiet om detta kan vi på det försäkringsintyg du kommer att erhålla inför din visumansökan skriva ett senare slutdatum för att du ska få visum för dina utbytesstudier. Kammarkollegiet medger dock inte att försäkringen som sådan är giltig längre än två veckor efter terminstid, detta innebär att tiden mellan två veckor efter terminsslut och ett ev. senare slutdatum har du ingen giltig försäkring genom Göteborgs universitets samlingsförsäkring Student UT utan du måste själv ordna med en egen försäkring för den perioden.

GU:s gemensamma utbytesplatser

I följande länder har Göteborgs universitet avtal på central nivå, vilket betyder att de flesta av universitetets studenter kan söka utbytesplatser där. Det gäller dock inte alla studenter, möjligheten att åka på centrala, universitetsgemensamma avtal skiljer sig åt mellan de olika fakulteterna. Du behöver kolla vad som gäller vid din fakultet, och att lärosätet ger kurser inom ditt ämnesområde.

Kontakt

Har du frågor om de GU-gemensamma utbytesplatserna? Kontakta International Centre.

Din fakultets/institutions utbytesplatser

Under rubriken Information från fakultet och institution nedan hittar du utbytesplatser inom ditt ämnesområde. Om du inte hittar någon information betyder det att det inte finns några avtal inom ditt ämnesområde.

Kontakt

Har du frågor om de ämnesspecifika utbytesplatserna? Kontakta internationell koordinator vid din institution eller fakultet.