Länkstig

Examensarbete och uppsats

Innan du kan ta ut en examen ska du göra ett examensarbete. Ett examensarbete är ett självständigt arbete som du genomför i slutet av din utbildning på grund- eller avancerad nivå. Information om ditt examensarbete får du från din utbildning.

Vad är ett examensarbete?

Ett examensarbete innebär att du utför ett självständigt arbete under handledning av en lärare/forskare. Du genomför ditt arbete antingen inom det program du läser eller som en fristående kurs, för en kandidat-, yrkes-, eller masterexamen. Examensarbetet kallas ibland exjobb.

Vad examensarbetet innebär beror på utbildning. Ofta består det av en uppsats med en muntlig presentation och opposition. För konstnärliga utbildningar består redovisningen ofta av utställningar, läsningar, presentationer och visningar.

Din utbildning informerar om examensarbete

Du får ytterligare information och instruktioner från din utbildning. Scrolla ner för information från din fakultet eller institution.

Bra att veta inför ditt examensarbete