Länkstig

Klagomål som rör utbildningen

Om du anser att din utbildning inte följer studiereglerna kan du lämna ett klagomål. Det går även att lämna synpunkter, exempelvis via kursvärdering.

Klagomål när studiereglerna inte följs

Om du anser att din utbildning inte följer studiereglerna (regler på grundnivå och avancerad nivå för studier och examination samt regler för studentinflytande) kan du lämna ett klagomål.

Klagomål kan exempelvis gälla:

  • schemaläggning
  • betygsättning
  • handläggningstid
  • möjligheten att påverka din utbildning.

Om du anser att ett beslut gällande din utbildning är felaktigt kan du istället överklaga beslutet.

Ta först reda på vad som gäller

Innan du lämnar ett klagomål är det viktigt att du tar reda på vad som gäller. Det kan du göra genom att läsa informationen i Studentportalen eller genom att ladda ner reglerna för studier.

Du kan även kontakta din studentkår för att få hjälp och stöttning. Det går också att skicka in en enklare fråga om regler eller vad som gäller juridiskt till Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Fråga juristerna på Universitetskanslersämbetet.

Klagomål hanteras av din institution

Vem du ska framföra ditt klagomål till beror på vilken institution som din utbildning hör till. I första hand ska du lämna ett klagomål till din institution. Om du inte är nöjd med institutionens beslut kan du begära omprövning hos berörd fakultet.

Varje institution och fakultet har en ordning för hur de handlägger inkomna klagomål. Du kan läsa mer information under din institutions och fakultets information på den här sidan.

Synpunkter på utbildningen

Om det är en synpunkt, snarare än ett klagomål, du vill lämna på din utbildning finns olika möjligheter till det. Alla studenter har möjlighet att lämna synpunkter på de anonyma kursvärderingarna. Ofta finns även andra möjligheter att lämna synpunkter, exempelvis via mail till ansvarig på din institution.

Kontakt om du behöver stöd

Du kan alltid kontakta din studentkår eller GUS Student- och doktorandombud för att få hjälp och stöttning.

Det går även att skicka in en enklare fråga om regler eller vad som gäller juridiskt till Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Fråga juristerna på Universitetskanslersämbetet