Länkstig

Introduktions- och välkomstaktiviteter

I början av terminen har många utbildningar introduktionsdagar och välkomstaktiviteter för sina studenter. Under dessa får du veta mer om dina studier och studentlivet i Göteborg samt lära känna andra nya studenter.

Din utbildnings aktiviteter

Många fakulteter, institutioner och program arrangerar olika aktiviteter för sina studenter vid terminsstart. Information om aktiviteterna får du ofta via e-post eller under Information från fakulteter och institutioner på den här sidan.

Kårernas välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangerar kårerna många olika välkomstaktiviteter för nya studenter. Här får du möjlighet att lära känna andra nya studenter och studentlivet i Göteborg. Vid Göteborgs universitet finns det fyra studentkårer, vilken kår du tillhör beror på vad du pluggar. För vissa utbildningar finns det även studentföreningar som ordnar välkomstaktiviteter.

Ofta får du information om kårernas välkomstaktiviteter från din utbildning, men du kan även läsa mer hos kårerna: