Bild
Student visar kompis något på en iPad
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Studentportal

Studentportalen är motsvarigheten till ett intranät för alla studenter vid Göteborgs universitet. Här hittar du information och instruktioner om allt du behöver för att hantera dina studier och universitetslivet.

Inloggning

Nya Studentportalen riktar sig till dig som är (eller snart är) student vid Göteborgs universitet. Så fort du har fått ditt studentkonto kan du logga in.

Läs mer om studentkonto här.

När du väl loggat in blir det enkelt att hitta information som gäller för just dig. Göteborgs universitet är stort, det finns många olika institutioner och fakulteter och det som är sant på vissa ställen gäller inte på andra. I den gamla Studentportalen var du själv tvungen att försöka lista ut vilken information som gällde för dig, men nu gör vi det åt dig genom att endast visa information från de institutioner och fakulteter du tillhör. Därför är det en bra idé att se till att du är inloggad med ditt studentkonto, så att vi vet vilka utbildningar du just nu läser.

Logga in i Studentportalen

Meny

I huvudmenyn hittar du all information du behöver för att kunna genomföra dina studier. Varje huvudingång i menyn har underliggande sidor, och vissa av dessa har ytterligare sidor under sig. Men till skillnad från den gamla Studentportalen kommer du aldrig hamna i en situation där du plötsligt har en helt annan meny att förhålla dig till. Huvudmenyn är gemensam för alla studenter på Göteborgs universitet, oavsett vad eller var du pluggar.

Dynamiska informationssidor

Vissa av sidorna som du hittar i menyn är dynamiska. Med det menar vi att delar av sidorna anpassar sig efter vem du är.

Överst på dessa sidor hittar du alltid universitetsgemensam information som gäller för alla studenter på Göteborgs universitet. Därefter visas tilläggsinformation och förtydliganden från just dina fakulteter och institutioner. Beroende på hur och vad du pluggar kan du tillhöra flera olika institutioner och fakulteter, då visas information från alla dessa. Fäll bara ut respektive box genom att klicka på den.

Sidan du just nu läser på är en dynamisk informationssida. Längst upp på sidan hittar ett fält med texten "Visar information från". Om du fäller ut det fältet ser du vilka fakulteter och institutioner du just nu visar information från. Har du redan loggat in kan du dessutom se vilka som är dina "hemorganisationer", alltså vilka institutioner och fakulteter du tillhör, och automatiskt välja att visa information från dessa. De val du gör sparas och följer med till övriga informationssidor till dess att du antingen själv väljer att göra ändringar, eller avslutar en kurs och påbörjar en ny kurs på en ny institution.

Obs! Alla dynamiska informationssidor kommer inte att ha information från just din institution och din fakultet. Om du inte hittar någon information längst ned på sidan så har dina hemorganisationer inte publicerat något på just den sidan.

Min sida

Min sida hittar du alltid längst upp i sidhuvudet. På Min sida kan du läsa nyheter och anslag i ett flöde som är skräddarsytt för bara dig, baserat på vilken institution och fakultet din utbildning tillhör. Om du läser på ett program kommer du dessutom se anslag här som riktar sig till din årskull. Kursspecifik information och utbildningsmaterial hittar du däremot på Canvas. På Min sida hittar du en direktlänk in till ditt kursrum i Canvas för respektive kurs du läser.  

Om du är antagen men inte registrerad på kursen ännu kan du gå in på Min sida och hitta en direktlänk till Canvas öppna sidor, så att du vet vad som gäller i god tid innan kursen startar.

Obs!

Informationen om dina aktuella och tidigare utbildningar på Min sida kan skilja sig mot vad du ser om dina utbildningar i Ladok. Vi hämtar bara viss information från ladok, och det kan ta en stund innan informationen uppdateras. 

Vill du få en komplett överblick över dina utbildningar ska du logga in i Ladok.

Där kan du också avsäga dig äldre kurser som du är registrerad på men som du inte slutfört. Då kommer de inte längre dyka upp på Min sida. 

Logga in i Ladok för studenter

Fakultets- och institutionssidor

Varje fakultet och institution har en egen sida på Studentportalen. På dessa sidor hittar du kontaktuppgifter till viktiga funktioner och annan information som är bra för dig att känna till. På dessa sidor hittar du också all information du behöver om organisationens lokaler.

Programsidor

Om du läser ett program så hittar du specifik information som rör dina programstudier på programmets egen sida. 

På Min sida under respektive program finns en direktlänk till din programsida. På programsidan finns bland annat kontaktuppgifter till programansvariga, utbildningsplaner och länkar till viktig information här på Studentportalen.

Aktuellt studiedeltagande och organisatorisk hemvist

Väldigt mycket av hela konceptet med den nya Studentportalen bygger på två saker, aktuellt studiedeltagande och organisatorisk hemvist. I klarspråk innebär dessa två begrepp helt enkelt ”vad du pluggar” och ”var du pluggar”.

”Vad du pluggar” är din utbildning, alltså en kurs, ett kurspaket eller ett program. När du loggar in med ditt studentkonto hämtar vi information om vad du läser från Ladok. Då ser vi också vilken status dina utbildningar har. De utbildningar som just nu har status ”antagen” eller ”registrerad” är de vi definierar som aktuella, och det är dessa som sedan ligger till grund för dina organisatoriska hemvister.

”Var du pluggar” är den institution som är ansvarig för de kurser och program som du läser. Varje institution tillhör dessutom en fakultet, så om du enbart läser en kurs just nu så har du två organisatoriska hemvister, institutionen som ger kursen, och fakulteten som institutionen tillhör. Du kan dock ha fler organisatoriska hemvister om du läser flera olika kurser samtidigt, eller läser ett program som har kurser utspridda över universitetet.

Läs mer om fakulteter och institutioner på sidan Om studier på Göteborgs universitet

På alla dynamiska informationssidor i Studentportalen har vi redan ställt in dina ”heminstitutioner” (och fakulteter) så att du ser information från dessa. Om du ser information från institutioner du inte längre läser på kan det bero på att du har oavslutade studier i Ladok som du inte formellt har avbrutit.