Utbytesrapporter

På den här sidan kan du ta del av rapporter där studenter berättar om hur deras utbyte blev. Sidan är under uppbyggnad.

Studenter som haft en GU-gemensam utbytesplats

I den här sektionen hittar du utbytesrapporter från studenter som åkt på ett GU-gemensamt avtal till Asien, Afrika, Nordamerika eller Australien. OBS! Alla utbytesrapporterna är på engelska.

Asien

Afrika

Nordamerika

Australien

Norden

Vill du ha kontakt med en student som varit utomlands?

Om du vill ställa frågor till en student som haft en GU-gemensam utbytesplats vid något lärosäte du är intresserad av kan du maila exchangestudies@gu.se, som sätter dig i kontakt med rätt person.

Studenter som haft en utbytesplats inom ditt ämnesområde

Om din institution eller fakultet har tagit in utbytesrapporter från studenter som haft en ämnesspecifik utbytesplats kan de finnas här nedan.