Länkstig

Uppsats och exjobb utomlands

Inom ramen för en uppsats, projektarbete eller examensarbete kan det finnas möjlighet att åka utomlands, till exempel för att samla in data. Börja med att kolla din utbildningsplan och uppsatskursens kursplan för att se om det gäller dig.

Att genomföra ett examensarbete helt eller delvis utomlands kräver planering i god tid:

  • Kontrollera med den institution (fakultet) som du läser din uppsatskurs vid om det är möjligt att skriva uppsats eller genomföra ett projektarbete utomlands.
  • Har din handledare möjlighet att handleda dig utomlands?

Sök medel från Erasmus+

Inom programmet Erasmus+ finns det möjlighet att ansöka om stipendium för exempelvis datainsamling vid ett företag, organisation eller sjukhus, eller för exjobb eller fältstudie inom Europa. Du åker då som Erasmuspraktikant.

Läs om Erasmuspraktik

Om din datainsamling sker vid ett annat Erasmusanslutet lärosäte i Europa kan du istället åka som utbytesstudent.

Läs om Erasmus+

Stipendium

Läs mer om vilka stipendier som kan vara aktuella

Stipendier för studier och praktik utomlands

 

Det kan också finnas specifika stipendier vid din fakultet eller institution för datainsamling utomlands. Information hittar du i så fall nedan.