Bild
Bild på Shanghai i kvällsljus
Foto: Jeremy Zhu, PIxabay

Utbytesstudier i Asien

Asien är en populär destination för utlandsstudier. Här hittar du högt rankade, prestigefulla universitet där du får uppleva en annan studiekultur och miljö än du är van vid och där du kan ta del av ett enormt utbud av kultur, natur, storstadsmiljöer och mat.

Utbildningssystemet i Asien

Utbildningssystemet varierar mellan olika länder och universitet i Asien. Generellt kan sägas att många universitet i Asien har ett utbildningsystem där kurserna löper parallellt över hela terminen. Till skillnad från i Sverige läser du då flera kurser samtidigt som har mindre prov och under terminens gång och större examinationer så kallade ”final exams” i slutet av terminen. Det är också vanligt att det tas närvaro på alla lektioner samt att det vägs in i slutbetyget. Terminstider och poängsystem varierar mellan universiteten. Klicka på respektive universitet längre ner på denna sida för mer detaljerad information.

Språkkunskaper

För att studera in Asien krävs goda kunskaper i engelska. Till vissa universitet krävs officiellt engelska test (TOEFL eller IELTS). Information finns under respektive universitet nedan. Om du söker till ett universitet som kräver TOEFL eller IELTS rekommenderar vi att du bokar tid för sådant test så tidigt som möjligt eftersom prov-platserna snabbt fylls upp.

De flesta universitet i Asien tillåter även utbytesstudenter att läsa kurser på det inhemska språket. Då krävs dock dokumentation på att du har goda kunskaper i aktuellt språk.

Stipendier

Information om stipendier för utlandsstudier hittar du här.

GUs gemensamma utbytesplatser

I följande länder har Göteborgs universitet avtal på central nivå, vilket betyder att studenter från flera fakulteter kan söka utbytesplatser där. Det gäller dock inte alla studenter, möjligheten att åka på GU-gemensama avtal skiljer sig åt mellan de olika fakulteterna. Du behöver kolla vad som gäller vid din fakultet/institution, och att lärosätet ger kurser inom ditt ämnesområde.

Kontakt

Har du frågor om de GU-gemensamma utbytesplatserna? Kontakta International Centre.

Din fakultets/institutions utbytesplatser

Under rubriken Information från fakultet och institution nedan hittar du utbytesplatser inom ditt ämnesområde. Om du inte hittar någon information betyder det att det inte finns några avtal inom ditt ämnesområde.

Kontakt

Har du frågor om de ämnesspecifika utbytesplatserna? Kontakta internationell koordinator vid din institution eller fakultet.