Länkstig

Frågor om din pågående kurs - Canvas

Om du har frågor kring innehållet i en kurs du läser just nu (till exempel kursmaterial, instruktioner, inlämningsuppgifter eller omdömen) är det din lärare du ska kontakta, det kan du göra via kursrummet i Canvas.

Frågor om innehållet i ditt program

Om du läser ett program finns vanliga kontaktvägar för frågor kring programmet på ditt programs sida här i Studentportalen:

Administration av dina studier

Om du behöver hjälp med praktiska frågor som rör dina studier, som att registrera dig på en kurs, intyg eller hur du hämtar ut en tenta, kontaktar du din studieadministratör. Om du vill få hjälp med att planera dina studier, eller vad du kan jobba med i framtiden kontaktar du din studievägledare.

Kontaktinformation finns på din heminstitutions sida:

Allmän handling
Skriftlig kommunikation med Göteborgs universitet, både via kontaktformulär, e-post och post, kan räknas som en allmän handling i och med att vi är en statlig myndighet. En allmän handling är offentlig och kan begäras ut om den inte omfattas av sekretess.

Så behandlar vi dina personuppgifter
Göteborgs universitet är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom universitetets verksamhet. Universitetet värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter, hur du kontaktar vårt dataskyddsombud och utövar dina rättigheter i förhållande till Göteborg universitet på sidan Behandling av personuppgifter på gu.se.

Andra frågor om studierna och studielivet

Om du inte vet vem du ska vända dig till kan Servicecenter hjälpa dig att hitta rätt. Servicecenter erbjuder service och support till alla studenter på Göteborgs universitet. Ring, skicka in fråga eller besök servicecenter.

Om Servicecenter

Sök efter personal

Om du vet vem du vill kontakta kan du söka bland universitetets personal (gu.se).

Köpa profilprodukter

Du kan köpa bland annat kläder, väskor och vattenflaskor med universitets logga. I Göteborgs universitets webbshop hittar du hela vårt utbud av profilprodukter och hos Servicecenter finns visningsexemplar samt utvalda produkter till försäljning.

Göteborgs universitets webbshop

Synpunkter om Studentportalen

Om du har frågor eller synpunkter på Studentportalen kan du kontakta Studentportalens redaktion via vårt kontaktformulär.