Bild
Pingvin på berg i Sydafrika
Foto: Joel Herzog Unsplash

Utbytesstudier i Afrika

Byt perspektiven och tillbringa en termin vid ett afrikanskt lärosäte. Afrika är en stor och mångkulturell kontinent, med över 2000 språk, stora skillnader mellan moderna storstäder och traditionell landsbygd, samt en enorm naturrikedom.

Utbildningssystemet i Afrika

Utbildningssystemet varierar kraftigt mellan olika länder och universitet i Afrika. Klicka på respektive universitet längre ner på denna sida för mer detaljerad information.

Språkkunskaper

För att studera vid de afrikanska samarbetsuniversiteten krävs goda kunskaper i engelska. Information om eventuella språktester som krävs finns under respektive universitet.

Stipendier

Information om stipendier för utlandsstudier hittar du här

GU:s gemensamma utbytesplatser

I följande länder har Göteborgs universitet avtal på central nivå, vilket betyder att de flesta av universitetets studenter kan söka utbytesplatser där. Det gäller dock inte alla studenter, möjligheten att åka på centrala, universitetsgemensamma avtal skiljer sig åt mellan de olika fakulteterna. Du behöver kolla vad som gäller vid din fakultet, och att lärosätet ger kurser inom ditt ämnesområde.

Notera att antalet platser till de afrikanska samarbetsuniversiteten varierar från år till år och beror på hur många studenter från respektive samarbetsuniversitet som väljer att komma till GU. Vissa år har vi inte möjlighet att utlysa några platser alls till de afrikanska samarbetsuniversiteten. Inför varje ansökningsomgång lägger vi ut de sökbara lärosätena nedan. Kontrollera noggrant så att de universitet du vill söka till finns med här innan du lämnar in din utbytesansökan.

Kontakt

Har du frågor om de GU-gemensamma utbytesplatserna? Kontakta International Centre.

Din fakultets/institutions utbytesplatser

Under rubriken Information från fakultet och institution nedan hittar du utbytesplatser inom ditt ämnesområde. Om du inte hittar någon information betyder det att det inte finns några avtal inom ditt ämnesområde.

Kontakt

Har du frågor om de ämnesspecifika utbytesplatserna? Kontakta internationell koordinator vid din institution eller fakultet.