Bild
Bänkar och stolar i rader.
Foto: Pauliina Arvidsson
Länkstig

Salstentamen i de gemensamma skrivsalarna

Ska du skriva en salstentamen i universitetets gemensamma skrivsalar? Här finns information om hur du förbereder dig för din tenta, hur det går till på själva tentadagen och hur du hittar resultatet av din tenta när den har blivit bedömd.

Det finns fler tentamenssalar

På den här sidan hittar du information om vad som gäller om du ska skriva en tenta i universitetets gemensamma skrivsalar som finns på Reutersgatan 2C och på Viktoriagatan 30/Karl Gustavsgatan 29. Salstentor kan även skrivas på skrivsal hos din institution. Om du läser en utbildning med undervisning på Chalmers campus kan du komma att skriva salstentamen i Chalmers lokaler.

Om du har frågor om vad som gäller för just din tenta ska du kontakta kursansvarig eller annan person på din institution. Du kan även läsa vår allmänna information om salstentamen.

Inför din salstentamen 

Det finns flera saker du behöver känna till och ha förberett för att kunna skriva din tenta i de gemensamma skrivsalarna.

Förbered din dator för DISA-tenta

En digital salstentamen skrivs och bedöms i ett webbaserat system. Vid Göteborgs universitet går systemet under namnet DISA. Därför kallas ofta digital salstentamen vid Göteborgs universitet för DISA-tenta. De allra flesta DISA-tentor skrivs med en säker webbläsare som tillfälligt låser din dator för annan aktivitet än tentan.

Behöver du låna en dator?

Hur det går till på tentamensdagen

Hitta och se ditt resultat

När tentan är rättad och betygsatt ser du resultatet och ditt betyg i Ladok.