Bild
Studenter jobbar ihop
Foto: Helena Lopes, Unsplash
Länkstig

Korta internationella möjligheter

För dig som vill testa på hur det är att studera utomlands utan att vara borta en hel termin kan det finnas kortare internationella erbjudanden som passar bättre. På denna sida hittar du information om tillgängliga sådana möjligheter och hur du ansöker. Om du har valbara kurser inom ramen för ditt program kan det vara möjligt att tillgodoräkna till exempel internationella sommarkurser som en del i din examen.

Korta internationella möjligheter öppna för alla GU:s studenter

Det finns ett flertal olika möjligheter att skaffa internationell erfarenhet på hemmaplan eller genom kortare utlandsvistelser via GU. Det finns bland annat sommarkurser inom GUs Summer School for Sustainability, inom nätverket Nordlys, via nätverket EUTOPIA samt inom Nordic Centre Fudan. Ibland finns det också andra möjligheter att engagera sig eller läsa kortare kurser och då annonseras de på den här sidan. Läs mer om behörighet och hur du ansöker till de olika möjligheterna nedan. Vänligen notera att ansökan inte är densamma som för reguljärt utbyte och att ansökningsperioden varierar beroende på partnerlärosäte.

Kontakt

Har du frågor om de GU-gemensamma möjligheterna inom Norden och på Fudan University? Kontakta International Centre på exchangestudies@gu.se

Korta internationella möjligheter inom ditt ämnesområde

Om din fakultet eller institution har samarbeten med lärosäten som erbjuder internationella sommarkurser eller andra korta utbytesmöjligheter inom ditt ämne hittar du dem här.

Kontakt

Har du frågor om de ämnesspecifika möjligheterna? Kontakta internationell koordinator vid din institution eller fakultet.