Länkstig

Boka grupprum och andra studieplatser

På Göteborgs universitet och på universitetsbiblioteket finns flera grupprum som studenter vid universitetet kan boka. För vissa utbildningar går det även att boka andra studieplatser, lokaler eller utrustning.

Tillgång till bokningsbara studieplatser beror på din utbildning

Vissa grupprum och andra studieplatser (exempelvis verkstäder, danssal, laboratorier, datorer och studiearbetsplatser), men även viss utrustning måste bokas i förväg.

Vilka studieplatser och eventuell utrustning som du har tillgång till beror på vilken utbildning du läser. Fakulteterna och institutionerna (som organiserar och driver universitets utbildningar) ansvarar för sina egna lokaler, och vissa grupprum och andra studieplatser är utbildningsspecifika. Det finns även runt 60 bokningsbara grupprum på Göteborgs universitetsbibliotek, som alla studenter kan boka.

Hitta och boka i TimeEdit

De flesta bokningarna görs i bokningssystemet TimeEdit:

  • Vad du kan boka ser du genom att besöka bokningssidan för studenter.
  • För att se alla lokaler du har tillgång att boka, tryck på "Sök" utan att göra något kategorival.
  • I TimeEdit finns ytterligare instruktioner om hur du gör för att hitta lediga tider och fullfölja din bokning.

Boka grupprum och andra studieplatser i TimeEdit

Boka grupprum på Göteborgs universitetsbibliotek i TimeEdit

Bokning som inte görs i TimeEdit

Det kan finnas lokaler som du har tillgång till via din utbildning, som bokas i andra system än TimeEdit. Scrolla ner på sidan för att se eventuell information från din utbildning.

Vanliga frågor och svar