Länkstig

Vanliga ord och uttryck

Här hittar du några av de ord som du kommer att stöta på under studietiden.

Fakulteter och institutioner driver din utbildning

Under din tid hos oss kommer du ofta höra att det är din fakultet eller institution som ansvarar för olika saker i din studievardag. Det är nämligen så att det är fakulteter och institutioner som organiserar och driver universitetets utbildningar.

En fakultet samlar flera närbesläktade ämnen inom utbildning och forskning. Fakulteten ansvarar för kvalitetssäkring och samordning inom sitt verksamhetsområde, men är indelad i institutioner. Det är institutionerna som ansvarar för utbildning och forskning på universitetet. De har utbildningar inom ett eller flera ämnen inom fakultetens verksamhetsområde. Den institution som är ansvarig för din kurs eller ditt program kallar vi ofta för din heminstitution på Studentportalen.

Om du läser ett program kan det finnas programkurser som drivs av en annan institution (ibland hos annan fakultet) än den som ansvarar för ditt program. Genom att logga in i Studentportalen och besöka Min sida kan du se vilken fakultet och institution din utbildning hör till.

Terminstider

På Göteborgs universitet finns bestämda datum för när hösttermin och vårtermin pågår. Ett läsår består av hösttermin och vårtermin. Terminerna delas dessutom in i kvartiler, det vill säga fyra delar. 

Se aktuella terminstider

Undervisning, självstudier och examination

Studier på universitetet innebär ofta en kombination av lärarledd undervisning och självstudier. Hur undervisningen utformas på Göteborgs universitet varierar mellan olika institutioner och utbildningar. De flesta kurser innehåller en eller flera examinationer och de kan också se ut på lite olika sätt. 

Tidsåtgång för dina studier

Den tid du behöver ägna åt dina studier beror på olika faktorer, bland annat mängden undervisning, dina egna studievanor och din tidigare kunskap inom ämnet.

Omfattningen av dina studier bestämmer generellt hur mycket tid du behöver ägna åt dem. Till exempel, om du studerar på heltid innebär det att du behöver investera ungefär lika många timmar i dina studier som om du arbetade heltid.

Fusk och plagiat

tt vilseleda vid examination, vad som vanligtvis kallas för fusk, är ett regelbrott som Göteborgs universitet ser mycket allvarligt på. Det är ditt ansvar som student att vara medveten om och följa reglerna. Vanliga former av fusk är plagiat, otillåtet hjälpmedel och otillåtet samarbete.

Fusk och plagiat

Betyg på Göteborgs universitet

Betygsskalorna ser olika ut vid olika universitet och högskolor i Sverige, eftersom varje universitet/högskola själva bestämmer vilka betygssystem som ska användas. På Göteborgs universitet finns det fem olika betygssystem.

När du klarat av ett moment på en kurs får du ett delbetyg på det momenten. När du klarat av alla moment får du ett sammanfattningsbetyg som gäller hela kursen. Vilka förutsättningar som gäller för ett eller annat betyg hittar du i kursplanen.

Betyg och betygsskalor

Studentrabatter

Som student har du tillgång till en mängd studentrabatter genom olika studentkort. Det är bra att veta att du inte får något rabattkort automatiskt när du börjar läsa vid Göteborgs universitet. Ditt GU-kort ger inte heller dig studentrabatter.

Det finns flera olika studentkort som du kan ansöka om på egen hand. De vanligaste studentkorten är: