Länkstig

Andra digitala verktyg och programvaror

Via avtal med olika programvarutillverkare har universitetet tillgång till en mängd olika programvaror och resurser riktade till studenter. Programmen får användas så länge som du är student vid Göteborgs universitet.

Systemkrav för olika programvaror

Universitetet ställer inga krav på någon viss typ av privat dator för dina studier, men för användning av vissa programvaror kan det finnas specifika krav. Exempelvis kan du inte använda Microsoft 365-appar med full funktionalitet på en Chromebook, för detta behövs en dator med Windows eller MacOSX. 

Nedladdningstjänst för programvaror

Via länken nedan kan du ladda hem programvaror som du får lov att använda fritt, men enbart under din studietid. 

På informationssidan för respektive programvara hittar du mer information om programmet samt en hel del tips och hjälp på hur du kan använda det. 

Nedladdningstjänst för programvaror

Kontakta din institution om du ska ha tillgång till programvaror som du inte hittar via länken ovan. 

Programvaror anpassade för funktionsnedsättning

Via länken nedan hittar du stödprogramvaror som kan vara till hjälp för dig med läs- och skrivsvårigheter eller synnedsättning. På sidan finns en förteckning över dessa programvaror och möjligheten att ladda ner dem.

Till nerladdningstjänst av programvaror anpassade för funktionsnedsättning

Microsoft 365

Som student kan du ladda ner en hel del program som ingår i Microsoft 365. Mer information om vilka program du har tillgång till hittar du under E-post och Microsoft 365

För att ladda ner programmen loggar du in i Microsoft 365 med din studentmejladress (gus•••••@student.gu.se) och ditt lösenord. För att installera trycker du på "Installera appar" uppe i högerhörnet. Ingen licenskod krävs.

Logga in i Microsoft 365

Mentimeter

Med Mentimeter kan du skapa engagemang och aktivitet under dina presentationer, genom att samla in frågor eller reflektioner från publiken.

Med hjälp av sina telefoner, datorer eller andra mobila enheter kan deltagarna svara på olika frågor du har förberett, delta i omröstningar och skicka in frågor.

Logga in på Mentimeter med ditt studentkonto

Hjälpsidor på Mentimeters webbplats (på engelska)

Mahara Eportfolio

Mahara är Göteborgs universitets verktyg för e-portföljer. En e-portfölj är ett system där studenter och medarbetare kan samla och presentera till exempel uppsatser, rapporter, reflekterande kommentarer, uppgiftslistor, video och ljud och kontrollera vem som har rätt att se det.

Mahara Eportfolio är för tillfället stängt för nya användare. Du som tidigare använt Mahara Eportfolio kan logga in som vanligt. Om din lärare meddelat att Mahara Eportfolio kommer att användas i dina kurser kan du också logga in.

Under 2024 pågår en utvärdering av Mahara Eportfolio. Under denna period begränsas nya användare.

Logga in i Mahara Eportfolio med ditt studentkonto

KLARA kemikaliehanteringssystem

KLARA är universitetets system för risk- och skyddsinformation om kemiska produkter. Systemet är en produktdatabas med en förteckning över märkningspliktiga kemikalier som används vid inventeringar och riskbedömningar. 

Alla har tillgång till systemet för att söka efter kemikalier/säkerhetsdatablad, men inloggning krävs för att kunna lägga till eller redigera kemikalier.

Till KLARA

Studieplans- och VFU-webb (lärarstudenter)

Lärarstudenter har tillgång till en studieplan på webben. I denna går det att se alla kurser du som lärarstudent ska läsa under din utbildnings gång. Du kan själv kontrollera att studieplanen stämmer genom att logga in på Studieplans- och VFU-webben.

Logga in på Studieplans- och VFU-webben