Länkstig

Digitala verktyg

Här hittar du information om olika system, program och licenser som du som student har tillgång till, exempelvis studentkonto, Canvas, Ladok och utskrifter.