Länkstig

Stipendier för utlandsvistelse

Det finns olika stipendier och stipendieprogram som du kan söka för studier, praktik och uppsatsskrivande utomlands. Här finns information om de stipendier som universitetet erbjuder.

Erasmus+

Erasmus+ är ett stort, europeiskt stipendieprogram som ger dig massor med möjligheter att studera eller göra praktik i ett annat land.

Erasmus+

Erasmuspraktik

Nordlys/Nordplus

Vid utbyten inom Norden

Adlerbertska stipendier

Adlerbertska stipendier är främst till för att främja resor inom studier vid Göteborgs universitet. Stipendiet är brett - du kan söka för utbytesstudier, uppsats, examensarbete och VFU utomlands, samt för att delta i kurser och konferenser utomlands.

Läs mer om Adlerbertska stipendier på sidan om Stipendier