Bild
Entré till skrivsalarna på Reutersgatan 2C.
Entré till skrivsalarna på Reutersgatan 2C.
Foto: Pauliina Arvidsson
Länkstig

Hitta till universitetets gemensamma skrivsalar

Göteborgs universitets gemensamma skrivsalar finns på tre adresser: Reutersgatan 2C, Viktoriagatan 30 och Karl Gustavsgatan 29.

Om du har frågor om vad som gäller för just din tenta ska du kontakta kursansvarig eller annan person på din institution. Genom att logga in i Studentportalen och besöka Min sida kan du se vilken fakultet och institution din utbildning hör till. Om du läser ett program kan det finnas kurser som drivs av annan institution och fakultet än de som ansvarar för ditt program.

Reutersgatan 2C

 • På Reutersgatan 2C finns två skrivsalar (sektion 6 och 7).
 • Närmaste hållplats är Wavrinskys plats.
 • I foajén finns toaletter. För att komma till entrén från Reutersgatan, gå in på gångvägen mellan blomsteraffären och Reutersgatan 4.
 • Karta till Reutersgatan på 2C Google Maps
Bild
Gatuentrén till Reutersgatan 2C.
Gatuentrén till Reutersgatan 2C.
Foto: Pauliina Arvidsson

Viktoriagatan 30 och Karl Gustavsgatan 29

 • På Viktoriagatan 30/Karl Gustavsgatan 29 finns två skrivsalar. Det är samma byggnad, men två ingångar. Du måste gå till den ingång (adress) som din tentamen ges på för att bli insläppt.
 • Den stora skrivsalen (sektion 1 och 2) har ingång från Viktoriagatan 30.
 • En mindre skrivsal (sektion 3) har ingång från Karl Gustavsgatan 29.
 • Närmaste hållplats är Vasa Viktoriagatan.
 • Toaletter finns i foajén till Viktoriagatan 30. I entrén till Karl Gustavsgatan finns ingen foajé, utan ingången är direkt till skrivsalen.
 • Karta till Viktoriagatan 30 på Google Maps
 • Karta till Karl Gustavsgatan på Google Maps
Bild
Gatuentrén till Viktoriagatan 30.
Gatuentrén till Viktoriagatan 30.
Bild
Gatuentrén till Karl Gustavsgatan 29.
Gatuentrén till Karl Gustavsgatan 29.

Hur salstentamen går till

Ska du skriva en tenta i de universitetsgemensamma skrivsalarna? Vi har samlat information om allt du behöver veta inför skrivtillfället, hur det går till på själva tentamensdagen och hur du hittar resultatet av din tenta när den har blivit bedömd.

Salstentamen i de gemensamma skrivsalarna

Anpassad salstentamen

Anpassade tentor skrivs på både Viktoriagatan 30/Karl Gustavsgatan 29 (sektion 4) och Reutersgatan 2C (sektion 8). Du som ska skriva en tenta med anpassning går till den ingång där ordinarie tenta ges.

Du kan läsa om hur en anpassad tenta går till på sidan Anpassad salstentamen i de gemensamma skrivsalarna.