Bild
Jordglob
Foto: Porapak Apichodilok, Pexels
Länkstig

Vart du kan åka på utbytesstudier

Hur dina möjligheter till utbytesstudier ser ut beror på vilket program du studerar. De flesta programmen vid Göteborgs universitet erbjuder möjlighet att åka på utbytesstudier, men länder och universitet skiljer sig åt mellan programmen.

Vart du kan åka beror på din utbildning

För att du ska kunna studera utomlands som utbytesstudent måste Göteborgs universitet ha ett utbytesavtal med det utländska universitetet. Vilka länder och universitet du har möjlighet att åka till beror på vad du studerar.

Många av fakulteterna och institutionerna har utbytesavtal som är begränsade till ett ämnesområde. Ämnesspecifika utbytesplatser kan du bara söka om du läser en utbildning inom ämnesområdet.

Det finns även GU-gemensamma utbytesplatser som inkluderar en mängd ämnesområden. Dessa är tillgängliga för de flesta studenterna vid universitetet, men tillgängligheten varierar mellan fakulteterna.

Länder tillgängliga för dig

Så gör du för att undersöka möjligheterna inom ditt program:

  • Det är viktigt att du läser informationen från din utbildning längre ner på den här sidan.
  • För att få en överblick över vilka samarbeten som finns vid Göteborgs universitet just nu kan du använda sökfunktionen Mobility Online. Du kan även läsa informationen här i Studentportalen.
  • Om du är intresserad av ett universitet ska du titta på ämnesnivå, kursutbud, undervisningsspråk och terminstider. Om du är intresserad av ett GU-gemensamt utbytesavtal är det extra viktigt att kontrollera att det gäller för din fakultet.
  • Kontakta gärna ansvarig studievägledare eller internationell koordinator vid din fakultet eller institution för att diskutera vad du bör tänka på när du väljer tidpunkt, värduniversitet och kurser för ditt utbyte.

Information om Göteborgs universitets utbytesplatser: