Länkstig

Behandling av dina personuppgifter

Här hittar du information om hur Göteborgs universitet behandlar dina personuppgifter när du blir student hos oss.

Göteborgs universitet är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom universitetets verksamhet. Universitetet värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss. 

All behandling av studenters personuppgifter görs inom ramen för universitetets uppdrag som utbildningsanordnare och med stöd av dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) samt kompletterande lagstiftning. 

Nedan hittar du samlad information om hur personuppgifter behandlas vid Göteborgs universitet. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  

Information om vad du behöver tänka på när du behandlar personuppgifter inom ramen för dina studier finns här: 

Personuppgifter inom studierna

Kontakt

Vid frågor om hur universitetet behandlar personuppgifter, kontakta ansvarig för den kurs eller det projekt din fråga gäller. 

Du kan också kontakta universitetets dataskyddsombud via dataskyddsombud@gu.se.