Länkstig

Tillgänglighet för Göteborgs universitets Studentportal

Göteborgs universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Studentportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Studentportalen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post till studentportal@gu.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Innehåll som påverkar de flesta användare

 • Vissa länkar leder till externa webbplatser, men indikerar med ikon att dessa leder till en intern sida.

 • Dokumentlänkar och länkar till externa sidor beskriver inte alltid vart de leder eller att de öppnas i ett nytt fönster.

Användning för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn

 • Vissa delar av innehållet i webbplatsens sidor ligger inom så kallade landmärken som inte namngetts, vilket gör det svårare att förstå syftet för användare med skärmläsare.

 • Den inbyggda skärmläsaren ReadSpeaker är inte responsiv och ändrar inte utseende för användare som surfar via mobil, vilket gör den svåranvänd för dessa.
 • Det saknas så kallad "Aria Label" på aktiv länk i huvudmenyn, vilket gör att skärmläsare inte kan tala om vilken sida i huvudmenyn man är på.

 • På vissa ställen i webbplatsens sidor behövs ett tydligare fokus på var man befinner sig, när man navigerar med tangentbord.
 • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka problem för skärmläsare.
 • Vissa länkar leder till externa webbplatser utan att tala om detta för skärmläsare, med endast visuella ikoner för att signalera detta.
 • Synlig text och läsbar text på vissa länkar överensstämmer inte alltid.
 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild. Dessa saknar också beskrivande text.
 • Vissa textstycken skrivs på ett annat språk än omgivande text, men är inte markerade för detta i kod, vilket orsakar problem för skärmläsare.
 • Innehåll, struktur och funktionalitet i vissa dokument, till exempel PDF-dokument, har ännu inte granskats utifrån tillgänglighet. Stickprov visar dock på problem med tillgänglighet.

 • Ett mindre antal filmer som behöver textning, transkribering syntolkning eller översättning saknar detta.

Användning för dig nedsatt finmotorik eller styrka

 • Den inbyggda skärmläsaren ReadSpeaker är inte responsiv och ändrar inte utseende för användare som surfar via mobil, vilket gör den svåranvänd för dessa.

För dig med kognitiv nedsättning

 • Rubriker används inte alltid korrekt och är ibland onödigt långa, vilket i undantagsfall orsakar problem i de sidinterna undermenyerna.
 • Vissa länkar leder till externa webbplatser utan att tala om detta för skärmläsare, med endast visuella ikoner för att signalera detta.
 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild som innehåller text eller distraherande grafiska mönster.
 • Textstycken som skrivs endast med stora bokstäver förekommer.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Studentportalen vid Göteborgs universitet, genom intern expertis samt diverse tillgänglighetsverktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 7 november 2023.

Webbplatsen publicerades den 8 november 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 november 2023.