Bild
Gata i Rom

Utbytesstudier i Italien

Ta del av historia och arkitektur, världsberömt mathantverk och varierande natur under en eller två terminer i Italien. Som utbytesstudent i Italien kan du läsa kurser både på engelska och italienska.

GU:s gemensamma utbytesplatser

Göteborgs Universitet har ett GU-gemensamt, ämnesövergripande avtal med Ca' Foscari University of Venice genom nätverket EUTOPIA. De flesta av universitetets studenter kan söka utbytesplats där, men möjligheten att åka på GU-gemensamma avtal skiljer sig åt mellan de olika fakulteterna. Du behöver kolla vad som gäller vid din fakultet, och att lärosätet ger kurser inom ditt ämnesområde.

Kontakt

Har du frågor om de GU-gemensamma utbytesplatserna? Kontakta International Centre.

Din fakultets/institutions utbytesplatser

Under rubriken Information från fakultet och institution nedan hittar du utbytesplatser inom ditt ämnesområde. Om du inte hittar någon information betyder det att det inte finns några avtal inom ditt ämnesområde.

Kontakt

Har du frågor om de ämnesspecifika utbytesplatserna? Kontakta internationell koordinator vid din institution eller fakultet.