Länkstig

Zoom

Genom Zoom kan du delta i undervisning och evenemang på distans eller arrangera egna möten. Som student vid Göteborgs universitet behöver du aktivera ett GU-Zoom-konto, du ska inte använda Zooms gratiskontot.

Zoom – digitala möten och samarbeten

Zoom används vid de tillfällen då du kan delta i undervisningen digitalt. Utöver undervisning kan du även arrangera egna videomöten och samarbeta med dina klasskamrater om ni sitter på distans. Det finns chatfunktion, omröstningar, möjlighet att dela skärm samt funktion för att dela in mötet i smågrupper. Du kan spela in ditt möte till en videofil på din dator.

Kom igång med Zoom

Du har tillgång till ett GU-Zoomkonto. Det är viktigt att du använder detta konto, då blir du korrekt identifierad vid undervisningstillfällena. Dessutom får du bättre möjlighet att anordna egna möten än om du använder Zooms egna gratiskonton.

Om du råkat skapa ett gratiskonto istället för att aktivera ditt GU-konto, läs mer om detta under frågor och svar längre ner på sidan.

Ladda ner och logga in på Zoom

  1. Du installerar Zoom-appen på din dator/surfplatta/mobiltelefon via http://zoom.us/download.
  2. Starta Zoom och välj Sign in (välj inte Sign Up).
  3. Välj sedan alternativet SSO, som betyder Single Sign On. Det innebär att du vill använda ditt befintliga GU-konto (ditt studentkonto).
  4. När domän efterfrågas skriv in gu-se (så att det står gu-se.zoom.us) och välj Continue.
  5. Du omdirigeras nu till en webbsida där du loggar in med ditt GU studentkonto (gus•••••) och tillhörande lösenord.
  6. Du får sedan en fråga om du vill återgå till Zoom-appen. Svara ja/tillåt eller liknande (ser lite olika ut på olika enheter). Nu är du inloggad på Zoom med ditt studentkonto.

Tips för bra möten i Zoom

  • Ha gärna kameran påslagen för att skapa en bra kontakt med övriga deltagare. Du kan, om din enhet tillåter det, använda en virtuell bakgrund ifall du vill skärma av din omgivning.
  • Lägg in en profilbild som syns då du inte har kameran aktiv. Det ska vara en bild som föreställer dig själv.

  • Stäng av mikrofonen när du inte använder den.
  • Tänk på att sitta i en lugn miljö utan störande ljud eller bakgrund.

Säkerhet på Zoom

I Zoom finns funktioner som du kan välja att använda för att höja säkerheten för dina möten.

Support

På Zooms webbplats hittar du mer utförliga manualer och information om tjänsten.

Frågor och svar