Länkstig

Utomlands med särskilt stöd

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och får stöd under dina studier här vid Göteborgs universitet kan vanligtvis också få stöd om du studerar eller gör VFU utomlands. Om du vill göra internationell praktik behöver du själv kontakta din mottagande praktikplats för ett samtal om de behov du har.

Generell information om pedagogiskt stöd som erbjuds vid GU hittar du här.

Nedan följer en checklista för hur du går tillväga för att ansöka om pedagogiskt stöd under utbytesstudierna.

1. Kontakta internationell koordinator vid GU

Informera din studievägledare/internationella koordinator på Göteborgs universitet om ditt behov av särskilt stöd under utbytesstudierna. Din internationella koordinator hjälper dig att ta kontakt med utbytesuniversitetet för att stämma av vilket stöd du erbjuds.

2. Kontakta GU:s samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Varje student med behov av pedagogiskt stöd har en samordnare vid Göteborgs universitet att vända sig till. Vid behov kan samordnaren ordna så att du får ditt NAIS-besked, som beskriver vilket pedagogiskt stöd du får vid GU, på engelska.

Kontaktuppgifter till samordnarna hittar du här.

3. Ansök om bidrag för merkostnader

Inom vissa utbytesprogram finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Merkostnader är sådana som lärosätet eller den enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis:

  • transporter
  • undervisningsmaterial
  • assistent/medföljare
  • medicinsk uppföljning/fysioterapi
  • läkarundersökning i värdlandet
Johan Ahlgren
Erasmusstudier
Lena Pedersen
Erasmuspraktik

För övriga utbytesprogram (dvs utom Erasmusstudier och Erasmuspraktik) ska du informera din internationella koordinator och din samordnare för pedagogiskt stöd om eventuella kostnader som uppstår. De kan svara på hur dessa kostnader täcks.