Länkstig

Utskrift och kopiering

Genom utskriftstjänsten GUprint kan du skriva ut, kopiera eller skanna från valfri skrivare på universitetet. Du betalar i förväg genom att sätta in pengar på ett utskriftskonto.

Problem med betalning i GUprint webb

Just nu går det inte att fylla på saldo via GUprint webb, felsökning pågår. Under tiden kan du besöka Servicecenter för att få hjälp att fylla på pengar på ditt konto. 

Till Servicecenters öppettider och adresser

Uppdaterad 240522 

Så fungerar GUprint

Du kan skriva ut från universitetets datorer eller från din egen dator, surfplatta eller telefon. Du kan också skriva ut via GUprints webbsida eller direkt från en USB-sticka. Att skanna är kostnadsfritt och görs direkt från skrivaren. 

Tänk på att ta bort dina utskrifter från utskriftskön om det blir något fel på skrivaren när dina utskrifter håller på att skrivas ut. Annars finns risken att dina dokument skrivs ut efter att skrivaren lagats och du inte längre är på plats.

Obs! För att kunna logga in i GUprint webb behöver du vara ansluten till eduroam eller logga in via universitetets datorer. 

Utskrift - steg för steg

1. Du fyller på pengar på ditt interna utskriftskonto på GUprints webbsida: 
Till GUprint webb

2. Du skickar dina utskrifter till skrivarkön från din dator, telefon, surfplatta eller USB-sticka eller via GUprints webbsida. 

3. Du hämtar ut dina utskrifter på valfri skrivare. Du identifierar dig på skrivaren med hjälp av ditt GU-kort eller genom att knappa in inloggningsuppgifterna till ditt studentkonto på skrivarens display. 

Skriva ut från olika enheter

Betalning, priser och återbetalning

För att kunna skriva ut eller kopiera måste du betala i förväg. De pengar du sätter in på utskriftskontot kan endast användas för utskrift och kopiering vid universitetets skrivare. Återbetalning är inte möjlig, därför är det bra om du inte sätter in större summor än du tror att du kommer att använda. 

Här finns skrivarna

Studentskrivare hittar du på universitetsbiblioteken, i anknytning till datorsalar och på andra platser i universitetets lokaler. Om du behöver hjälp att hitta skrivare, fråga studieadministrationen där du läser eller i närmaste Servicecenter

Om du studerar i lokaler som inte tillhör Göteborgs universitet kan det finnas andra rutiner för utskrifter och skrivare. Kontakta administrationen där du läser för mer information. 

Kontakta Servicecenter

Kontaktformulär
Telefon: 031-786 65 00
E-post: servicecenter@gu.se